12 februarie 2010                                  

Veteranii de război din sectorul 2
și-au prezentat bilanțul pe anul 2009

 

Vineri, 12 februarie a.c., la sediul Primăriei Sectorului 2, s-a desfășurat Plenara Asociației Naționale a Veteranilor de Război Filiala Sector 2 „Mareșal Prezan”, prilej cu care președintele filialei, domnul general de brigadă (r) Alexandru Tudora a prezentat bilanțul activităților derulate pe anul 2009 de către membri săi.

Din prezidiul adunării, alături de președintele Filialei Sector 2 a ANVR „Mareșal Prezan” au mai făcut parte domnul general de armată (R) Marin Badea Dragnea, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, domnul general cu patru stele (R) Teodor Halic, prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, domnul general de brigadă (r) Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2, domnul colonel Nicolaie Anghelescu, director în Ministerul Apărării Naționale, domnul locotenent colonel Marian Cica, locțiitor Centru Militar Sector 2, doamna  Georgeta Stan reprezentanta văduvelor veteranilor de război și domnul colonel Gheorghe Gavrilă, consilierul primarului sectorului 2.

Numeroasei asistențe formate din văduvele veteranilor de război, invalizi și veterani de război, de la generali cu trei stele la subofițeri,” i-au fost aduse la cunoștință de președintele ANVR Filiala Sector 2 „Mareșal Prezan principalele realizări obținute în anul trecut dar și dificultățile reale cu care s-a confruntat filiala, acestea datându-se în cea mai mare parte efectelor generate de criza economică mondială, efecte resimțite din plin și de cei 4.000 de membri ai acesteia.

Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, generalul de armată (r) Marin Badea Dragnea, a felicitat conducerea Filialei Sectorului 2 pentru rezultatele obținute, și a subliniat rolul însemnat pe care armata l-a avut în împlinirea idealurilor poporului român, la păstrarea neștirbită a hotarelor țării, la menținerea neîntinată a simbolurilor naționale. În opinia Domniei Sale, veteranii și invalizii de război constituie memoria vie a demnității și onoarei, sunt cei ce și-au lăsat o parte din sufletele și trupurile lor pe câmpurile de luptă, sunt simboluri care trebuie privite și tratate cu respectul cuvenit de la „vlădică până la opincă”.

În cuvântul exprimat de o serie de participanți, de la generali până la subofițeri, a fost adusă în discuție situația grea cu care se confruntă astăzi veterani, invalizii și văduvele veteranilor de război. Cu toți au subliniat însă marea dragoste cu care sunt înconjurați de primarul Neculai Onțanu, sprijinul constant și permanent pe care acesta îl acordă acestor categorii precum și extraordinara legătură creată între Asociația Națională a Veteranilor de Război și Primăria Sectorului 2 cu larga binecuvântare a reprezentanților bisericii.

În alocuțiunea rostită, edilul sectorului 2 a ținut să reamintească celor care au uitat că, dacă astăzi suntem ceea ce suntem, un merit însemnat îl au și veteranii și invalizii de război, cei care n-au ezitat nici un moment să se jertfească pentru apărarea valorilor naționale. De aceea, astăzi, autoritățile statului au datoria ca aceste simboluri să fie tratate cu respectul cuvenit, să li se asigure pensii, rente și indemnizații corespunzătoare pentru a putea duce un trai decent.

În cuvântul său, Ioan Rădulescu, protoereu al Protoeriei II Capitală, a subliniat legătura trainică, de secole, dintre armată și biserică, și a considerat că veteranii de război au datoria sacră de a transmite generațiilor viitoare exemplul lor de cinste, onoare și devotament față de țară și popor, întărind astfel convingerea că truda lor n-a fost în zadar.

La rândul său, domnul colonel Nicolaie Anghelescu, director în Ministerul Apărării Naționale, a elogiat meritele incontestabile ale veteranilor și invalizilor de război, devenite în timp adevărate simboluri pentru generațiile mai tinere. Domnia Sa a confirmat faptul că problemele cu care se confruntă aceaste categorii sunt cunoscute la nivel de minister, că ele sunt analizate cu mare atenție, factorii de resort căutând cele mai bune soluții pentru rezolvarea acestora.

În încheierea lucrărilor, domnul general de armată (r) Marin Badea Dragnea a ținut să evoce marea contribuție pe care domnul primar Neculai Onțanu, „un om drept și vertical”, a avut-o la dezvoltarea activității Asociației Naționale a Veteranilor de Război Filiala Sector 2 „Mareșal Prezan”, la imensa dragoste cu care-i înconjoară pe cei 4.000 de membri ai săi. Domnia Sa a ținut să asigure asistența că, în ciuda vârstei înaintate și a stării șubrede a sănătății majorității membrilor săi, Asociația Națională a Veteranilor de Război se va bate ca drepturile consfințite de lege să fie respectate de autoritățile statului, ca membri săi să poată duce o viață decentă la bătrânețe. 

 


 


 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
  
 
 
 

 

 


Alte stiri...

 Click pe imagini pentru a mări !