Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2009-09-21 Hotararea nr. 132 -

privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de stabilire a contribuţiei lunare de întreţinere datorata de părinţi/reprezentanţi legali ai copilului care beneficiază de serviciile oferite de creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2

2009-09-21 Hotararea nr. 131 -

pentru prelungirea cu un an a termenului prevazut la art.1 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.81/14.08.2008 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Sector 2 a spatiului situat la parterul imobilului din Bucuresti, str.Caroteni nr.21-23, sector 2

2009-09-21 Hotararea nr. 130 -

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Parc Obor”

2009-09-21 Hotararea nr. 129 -

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii «Amenajare parcaje de reşedinţă 2009»

2009-09-21 Hotararea nr. 128 -

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii «Amenajare parcaje de reşedinţă 2009»

2009-09-21 Hotararea nr. 127 -

privind aplicarea la “Programul de înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanţări prin acest program, pentru proiectul  Completare sisteme clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară şi pompe de căldură la Grădiniţa nr. 277 – Sector 2, Bucureşti”

2009-09-21 Hotararea nr. 126 -

privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce  utilizează energia solară şi pompe de căldură la Grădiniţa nr. 277- Sector 2, Bucureşti”

2009-09-21 Hotararea nr. 125 -

privind aprobarea, cofinanţarea şi  susţinerea proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Primăriei Sectorului 2 şi ale instituţiilor din subordinea Consiliului Local pentru implementarea şi monitorizarea cu succes a strategiei de dezvoltare locală

2009-09-21 Hotararea nr. 124 -

privind modificarea organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 62/2008

2009-09-21 Hotararea nr. 123 -

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională Apele Române în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Inapoi Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare