Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2011-08-11 Hotararea nr. 85 -

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011,

pentru clădirea situată la adresa poştală str. Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, sector 2, Bucureşti

 

2011-08-11 Hotararea nr. 84 -

privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri din domeniul public cu destinaţia „sport şi agrement” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

2011-07-29 Hotararea nr. 83 -

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

2011-07-29 Hotararea nr. 82 -

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011

2011-07-29 Hotararea nr. 81 -

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă de 3.000 mp. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar

2011-07-29 Hotararea nr. 80 -

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 40/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli de sport

2011-07-29 Hotararea nr. 79 -

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport

 

2011-07-29 Hotararea nr. 78 -

privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.

2011-07-29 Hotararea nr. 77 -

privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

2011-07-29 Hotararea nr. 76 -

privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

Inapoi Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare