Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2014-08-12 Hotararea nr. 80 -

privind aprobarea rectificării şi geometrizării limitei terenului situat în Bucureşti str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2

 

2014-08-12 Hotararea nr. 79 -

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparații capitale, amenajări exterioare si refacere împrejmuire” la Creşa Ciobănașului cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2

2014-08-12 Hotararea nr. 78 -

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014,

pentru ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC – ROMÂNIA – FILIALA BUCUREȘTI

 

2014-08-12 Hotararea nr. 77 -

privind  aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-2016

2014-08-12 Hotararea nr. 76 -

privind aprobarea Procedurii de eşalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării

2014-08-12 Hotararea nr. 75 -

privind modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 92/2013 privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  Sector 2

 

2014-08-12 Hotararea nr. 74 -

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2014

 

2014-07-18 Hotararea nr. 73 -

privind completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2

2014-07-18 Hotararea nr. 72 -

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012,  nr. 59/2013 şi nr. 64/2014

2014-07-18 Hotararea nr. 71 -

privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2

Inapoi Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare