Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2015-07-23 Hotararea nr. 63 -

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente”

2015-07-23 Hotararea nr. 62 -

privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2  în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

2015-07-23 Hotararea nr. 61 -

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

2015-07-23 Hotararea nr. 60 -

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011

2015-06-30 Hotararea nr. 59 -

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

2015-06-30 Hotararea nr. 58 -

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2015

2015-06-30 Hotararea nr. 57 -

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015

2015-06-30 Hotararea nr. 56 -

 privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu

2015-06-30 Hotararea nr. 55 -

privind numirea  în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia

2015-06-30 Hotararea nr. 54 -

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Inapoi Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare