Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2018-03-20 Hotararea nr. 79 -

pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectivspecific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot)

2018-03-20 Hotararea nr. 78 -

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017

2018-03-20 Hotararea nr. 77 -

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2

2018-03-20 Hotararea nr. 76 -

privind aprobarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin parcarea/staţionarea alternativă

2018-03-20 Hotararea nr. 75 -

pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ

2018-03-20 Hotararea nr. 74 -

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

2018-03-20 Hotararea nr. 73 -

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”

2018-03-20 Hotararea nr. 72 -

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”

2018-03-20 Hotararea nr. 71 -

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate încadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2

2018-03-20 Hotararea nr. 70 -

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare