Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Hotarari Vezi Arhiva

2015-12-14 Hotararea nr. 103 -

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

2015-12-14 Hotararea nr. 102 -

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul  de investiţii ,, Refacere gard Parcul Naţional”

2015-12-14 Hotararea nr. 101 -

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”

2015-12-14 Hotararea nr. 100 -

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții “Consolidare taluz lac parc Dobroești”

2015-12-14 Hotararea nr. 99 -

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009

2015-12-14 Hotararea nr. 98 -

privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2015

2015-12-14 Hotararea nr. 97 -

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2016

2015-11-09 Hotararea nr. 96 -

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015

2015-11-09 Hotararea nr. 95 -

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

2015-11-09 Hotararea nr. 94 -

privind aprobarea documentaţiei de selecţie a persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Inapoi Inainte


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare