Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Licitatii si achizitii publice Vezi Arhiva

Licitatii Active
Data adaugare / data expirarii Achizitia
publica
Modul
atribuire

2017-08-11 / 2017-08-21

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea unui contract avand ca obiect serviciu de consultanţă–auditîn vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia ,,SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI", construcţie amplasată în strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. Operatorul economic cu care se va încheia contractul de prestări servicii trebuie să aibă angajată o persoană abilitată/certificată pentru verificarea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incediu –verificator de proiect - care analizează, verifică întreaga documentaţie necesară, semnează şi ştampilează planurile clădirii ( arhitectură , instalaţii electrice, instalaţii sanitare, etc).
Auditorul trebuie să asigure consultanţă de specialitate pentru întreaga activitate ce se desfăşoară în vederea obţinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru sediul instituţiei. Totodată, verificatorul de proiect trebuie să deţină certificare /atestat emis de către IGSU (lista verificatorilor de proiecte atestati până la data de 23.05.2017 se găseşte pe site-ul: www.mdrap.ro sau pe site-ul igsu.ro la sectiunea  -verificatori de proiecte). Descrierea lucrării/ activiţăţii de consultanţă: - Deplasarea echipei de audit la sediul instiţuţiei din strada Chiristigiilor nr 11-13 - Verificarea documentaţiei existente (documentaţiei de proiectare – arhitectură şi instalaţii existente; proiectele pentru instalaţiile montate pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu; existenţa rapoartelor de verificare şi completitudinea acestora, existenţa scenariului de securitate la incendiu, concordanţa dintre documentaţia existentă şi situaţia reală din teren, alte documente, etc) -Verificarea echipamentelor de securitate la incendiu şi a documentelor aferente (echipamente, mijloace de apărare împotriva incendiilor prevăzuţe de către proiectant, etc) - Verificarea situaţiei construcţiei în vederea depunerii documentelor pentru dosarul de autorizare (verificarea planurilor pe nivele, verificarea documentelor pentru instalaţiile şi echipamente de  securitate la incendiu)  . Verificarea documentelor trebuie să se facă doar  la sediul instituţiei. - Întocmirea unui raport de evaluare/constatare în urma analizării situaţiei reale a construcţiei, cu exemplificarea etapelor ce sunt necesare pentru obţinerea  autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzute de lege. Totodată, în acest raport trebuie descrise etapele care trebuie urmate şi respectate de către instituţia noastră, cât şi valoarea estimată pe care operatorul economic o propune pentru realizarea acelor etape/obiective ulterioare necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu. - Elaborarea unui caiet de sarcini necesar achiziţiei serviciilor de consultanţă pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.  
Documente solicitate : operatorul economic care se va deplasa la sediul instituţiei noastre pentru a presta serviciile solicitate va prezenta o declaraţie de confidenţialitate prin care va declara că nu se vor divulga nicio informaţie obţinută de la instituţia Primăria Sector 2 în raport cu terţii, fără aprobarea autorităţii contractante. La prezentarea reprezentanţilor din partea ofertantilor la sediul instituţiei Primăria Sector 2 pentru a efectua auditul descris mai sus trebuie ca aceştia să  prezinte cu o solicitare scrisă şi asumată de către reprezentantul legal al acelui operator economic/societate comercială.
-Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;  
-Ofertele si serviciile vor trebui sa respecte specificatiile tehnice cerute;  
-Data limită pentru trimiterea ofertelor este 21.08.2017 ora 16 :30.
Ofertele de pret, descrierea serviciilor vor fi in limba romana si se vor trimite pe mail la adresa :bogdan.bobe@ps2.ro sau se pot depune la registratura Primariei sectorului 2 program de lucru : luni-joi 8:00-16:30.
-Oferta financiara va fi depusa in SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”.
-Criteriul de atribuire:Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice,
persoana de contact : ing. Bogdan Bobe sau pe mail : bogdan.bobe@ps2.ro

achizitie directa

2017-08-10 / 2017-08-18

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii expertiza  tehnica a lucrarilor executate la blocul D1 din sos Pantelimon  nr. 324 ,  cod CPV  71319000-7 servicii de 
-Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;
-Data limită pentru depunerea ofertelor este 18.08.2017 ora 10,00.  Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. 
-Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice,
persoana de contact :  Georgeta Vizireanu .

achizitie directa

2017-08-08 / 2017-08-16

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de lucrări de amenajare a spaţiului în suprafaţă de 105,8 mp situat în complexul Mall Veranda, Str. Ziduri Moşi nr.23, sector 2, Cod CPV 79930000-2-Servicii de proiectare specializata, Cod CPV 45421141-4-Lucrari de compartimentare,  Cod CPV 45310000-3-Lucrari de instalatii electrice, Cod CPV 45331221-1-Lucrari de instalare de echipament de climatizare partiala.   
-Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
-Data limită pentru depunerea ofertelor este 16.08.2017, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.  
-Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Sectiunea Proceduri de Atribuire- Cumparari Directe-Catalog de produse,  sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a lucrărilor pe toata durata contractului. Oferta financiara va fi depusa ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul  clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta fiind calificata la documentele de calificare si propunere tehnica.
-Criteriul de atribuire:Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice,
persoana de contact : Sorin Soare.

Documentatia de atribuire o gasiti :

achizitie directa 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2017  Termeni si conditii

Cautare

Centrul de Relatii cu Publicul
Str. Chiristigiilor nr. 11-13 
Tel: 021.209.60.00
Fax: 021.209.62.82
E-mail:
infopublice@ps2.ro


Program cu publicul
Luni si Miercuri: 08:30 - 16:30
Marti si Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14:00  


Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2
Str. Olari nr. 19
Tel: 021.252.02.74