Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Licitatii si achizitii publice Vezi Arhiva

Licitatii Active
Data adaugare / data expirarii Achizitia
publica
Modul
atribuire

2017-02-02 / 2017-03-08

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti are in derulare o procedura de licitatie deschisa on –line, in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii privind „Verificarea eficientei energetice pentru 245 de blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”, procedura pentru care s-a publicat in S.E.A.P. anuntul de participare nr. 172789 / 28.01.2017.
De asemenea, anuntul de participare s-a publicat si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub nr. 2017 / S 022 – 038500.”
Ofertele se depun on-line in 07.03.2017
Termenul de expirare 08.03.2017.

licitatie deschisa

2017-02-23 / 2017-03-02

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti va derula procedura selectie in urma careia se va incheia un contract de prestari servicii financiar-bancare, in vederea derularii contractului de imprumut cu Banca Europeana de Investitii. Operatorii economici interesati de o colaborare pot depune oferte la registratura institutiei din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, pana la data de  02.03.2017, ora 16,00.
Anexam acestui anunt urmatoarele documente: -Caietul de sarcini cu titlul „ Cerinte pentru selectarea bancii comerciale pentru derularea creditului contractat cu Banca Europeana de Investitii”; -Modelul de contract de prestari servicii.
Operatorii economici care depun oferte vor trebui sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini, iar modelul de contract atasat va trebui insusit (semnat si stampilat de catre reprezentantul legal).

licitatie deschisa

2017-02-23 / 2017-02-27

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii echipament de distribuţie electrică, pe bază de 2 revizii tehnice generale inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă, de la semnarea contractului până la 31.12.2017, cod CPV 50532400 – 7  ˝servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică˝.  
-Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
-Data limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2017, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.  ØPropunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Sectiunea Proceduri de Atribuire- Cumparari Directe-Catalog de produse,  sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a serviciilor pe toata durata contractului. Oferta financiara va fi depusa ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul  clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta fiind calificata la documentele de calificare si propunere tehnica.-Criteriul de atribuire:Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice,
persoana de contact : Sorin Soare.

Documentatia de atribuire o gasiti : 

achizitie directa

2017-02-23 / 2017-02-27

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii echipament de securitate (sisteme de control acces, efracţie, CCTV, detecţie incendiu), pe bază de 2 revizii tehnice generale, inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă, de la semnarea contractului până la 31.12.2017, cod CPV 50750000 – 7  ˝servicii de întreţinere şi reparare a echipamentului de securitate”. 
-Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
-Data limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2017, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.  
-Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Sectiunea Proceduri de Atribuire- Cumparari Directe-Catalog de produse,  sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a serviciilor pe toata durata contractului. Oferta financiara va fi depusa ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul  clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta fiind calificata la documentele de calificare si propunere tehnica.
-Criteriul de atribuire:Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice,
persoana de contact : Sorin Soare.

Documentatia de atribuire o gasiti: 

achizitie directa 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2017  Termeni si conditii
Acest site este optimizat pentru Internet Explorer 8.0
Cautare

Centrul de Relatii cu Publicul
Str. Chiristigiilor nr. 11-13 
Tel: 021.209.60.00
Fax: 021.209.62.82
E-mail:
infopublice@ps2.ro


Program cu publicul
Luni si Miercuri: 08:30 - 16:30
Marti si Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14:00  

Serviciul de Stare Civila
Str. Olari nr. 19
Tel. 021.252.02.74

Program cu publicul

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00

Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16.30


Decese
Sâmbătă: 09:00 - 13.00
Duminică: 09:00 - 13.00
Tel. 021.252.02.93 


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.
Căsătoriile se oficiază în Str. Chiristigiilor nr. 11-13.