Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Licitatii si achizitii publice Vezi Arhiva

Licitatii Active
Data adaugare / data expirarii Achizitia
publica
Modul
atribuire

2017-10-20 / 2017-10-30

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
1.SECTORUL2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. CHIRISTIGIILOR Nr.11-13
TELEFON /FAX: 021252.4446
e-mail ;
georgeta.vizireanu@ps2.ro
2.TIPUL DE CONTRACT/ACORD CADRU: se va încheia un CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRESTARI SERVICII;
3. DENUMIREA PRODUSELOR/SERVICIILOR  / LUCRARILOR
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA Cod CPV – 80530000-8 ,, servicii de formare profesionala,,
4. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA : 24 000,00 lei (fara TVA )
5. CANTITATEA – Conform caietului de sarcini
6. SURSA DE FINANTARE : buget local
7. TERMENUL LIMITA DE PRIMIREA A OFERTELOR : 30 .10.2017. ora.12.00
8. ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE:
Sectorul 2 al Municipiului București , Str. Chiristigiilor Nr.11-13
9.LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATA OFERTA : ROMANA
10.VALABILITATEA OFERTEI: 90 de zile
11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA : Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, se aplica criteriul de atribuire ,,cel mai bun raport calitate pret” pe baza factorilor de evaluare.


anunt de participare simplificat

2017-10-19 / 2017-10-24

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in str. Chiristigiilor 11-13,  Sector 2, va organiza achizitia publica de articole sanitare, materiale, piese si scule necesare pentru buna functionare a instalatiilor sanitare avand urmatoarele coduri : CPV : 44411000-4 « Articole sanitare « si CPV : 44510000-8 « Scule  « .   Lista produselor, descrierea lor, cantitatile si valorile estimate ale acestora se afla pe site-ul Primariei Sectorului 2 la sectiunea Informatii publice – Licitatii si achizitii publice.  

-Modalitatea de atribuire : achizitie directa ;   
-Data limita pentru depunerea ofertelor este  24.10.2017, ora 13:00.
Ofertele vor cuprinde : 1.Oferta financiara, care va cuprinde pretul unitar pentru fiecare produs in lei (fara TVA) ; 2.Specificatiile, dimensiunile si descrierea produselor trebuie sa fie identice,  cu cele inscrise in descrierea fiecarui produs din anunt. 3.Model de certificat de calitate si conformitate care va insoti produsele livrate si termenul de garantie pentru produse. Ofertele se for depune la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 la Municipiului Bucuresti, pe Fax : 021.252.44.46, sau pe e-mail : victor.christea@ps2.ro.
-Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a cere mostre in perioada de evaluare a ofertelor. Pretul va contine toate costurile privind ambalarea, transportul, livrarea, si descarcarea la sediul Primariei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor 11-13, Sector 2, Bucuresti. Autoritatea Contractanta va transmite ofertantului declarat castigator comanda ferma, iar termenul de livrare va fi de maximum 5 zile de la data transmiterii comenzii.   Produsele vor fi insotite de Declaratia de conformitate, calitate, competenta si de Certificatul de garantie al produselor. Plata produselor se face in termen de 30 de zile de la receptia produselor, cantitativ si calitativ. Autoritatea Contractanta are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare fara a fi  obligata sa informeze ceilalti operatorii economici participanti, intrucat in acest caz nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor la CNSC, achizitia directa nefiind o procedura propriu-zisa.
Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel./fax: 021.252.44.46, Serviciul Achizitii Publice, persoana de contact: Victor Christea, tel. nr.  0744.23.17.07, adresa e-mail : victor.christea@ps2.ro

achizitie directa

2017-10-20 / 2017-10-24

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in str. Chiristigiilor 11-13,  Sector 2, va organiza achizitia publica de servicii de traducere autorizata din limba romana in limba engleza.   Achizitia de servicii presupune traducerea autorizata a unui total de aproximativ  1.700 de pagini.   Valoarea estimata a serviciilor este calculata la un pret per pagina de 14 RON (fara TVA),  iar costul total al achizitiei este de cca. 23.800,00 lei (fara TVA).
-Modalitatea de atribuire : achizitie directa ; Data limita pentru depunerea ofertelor este 24.10.2017 ora 13:00.
-Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut Ofertele vor cuprinde pretul unitar per pagina tradusa in lei (fara TVA). Ofertele se for depune la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 la Municipiului Bucuresti pe Fax : 021.252.44.46, sau pe e-mail : victor.christea@ps2.ro. Contractul se va derula pe o perioada de 2 ani si va incepe sa curga  de la semnarea acestuia. Pretul contractului va contine toate costurile privind realizarea traducerii. Autoritatea Contractanta are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare fara a fi  obligata sa informeze ceilalti operatorii economici participanti, intrucat in acest caz nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor la CNSC, achizitia directa nefiind o procedura propriu-zisa.
Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel./fax: 021.252.44.46, Serviciul Achizitii Publice, persoana de contact: Victor Christea tel. nr.  0744.23.17.07, adresa e-mail : victor.christea@ps2.ro

achizitie directa

2017-10-20 / 2017-10-24

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Christigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii pentru pentru servicii de comunicaţii date securizate (bucla locala) pe bază de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni la Biroul de Evidenta  Persoane 2 din str. Ziduri Moşi nr.23, sector 2 , Bucureşti Cod CPV 32413000-1 „Retea integrata” .
-Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;
-Data limită pentru depunerea ofertelor este 24.10.2017, ora 12.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti  , str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. 
-In urma consultarii documentatiei de atribuire, operatorii economici intesesati sunt obligati  sa depuna oferta ferma in lei fara TVA, la sediul autoritatii contractante. Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica. 
-Oferta financiara va fi depusa  in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) Sectiunea Proceduri de Atribuire - Cumparari Directe-Catalog de produse ,  sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a serviciilor pe toata durata contractului, ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul  clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț ”.
-Criteriul de atribuire:Preţul cel mai scăzut.  
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax:
a.referitor propunere tehnica-tel. 021.209.62.67 int 617,  serviciul Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente,  persoana de contact :Mihai Antonescu Sef serviciu, tel. 021.209. 60.00 int. 688, mihai.antonescu@ps2.ro . b.referitor documentatie de calificare- tel/fax 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact :  Bogdan Nitescu, bogdan.nitescu@ps2.ro.

Documentatia de atribuire o gasiti: 

achizitie directa 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2017  Termeni si conditii

Cautare