Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Licitatii si achizitii publice Vezi Arhiva

Licitatii Active
Data adaugare / data expirarii Achizitia
publica
Modul
atribuire

2018-01-17 / 2018-01-25

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii servicii de mentenanţă sistem CRP-InfoPS2,CPV 50300000-8 ” servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii si pentru echipament audiovizual”,
- Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.01.2018, ora 12.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
- Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Sectiunea Proceduri de Atribuire- Cumparari Directe-Catalog de produse ,sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a serviciilor pe toata durata contractului.
Oferta financiara va fi depusa in SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantulclasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut”..
- Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Rizea Ana Maria.achizitie directa

2018-01-17 / 2018-01-25

Primaria Sector 2 a municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, vaorganiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiectiv “ „ Servicii de consultanta privind verificarea politelor de asigurare la contractele de executie lucrari de reabilitare termica” Cod CPV 66519310-7 ”servicii de consultanta in asigurari”.
- Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.01.2018, ora 10.00.
Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
- Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Ing. Fracea Florentina.


achizitie directa

2018-01-18 / 2018-01-25

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii celor 3 ascensoare, de la sediul administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, pe bază de abonament lunar, pe o perioadă de 12 luni, codCPV 50750000 – 7 ˝servicii de întreţinere a ascensoarelor˝.
- Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.01.2018, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
- Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Sectiunea Proceduri de Atribuire- Cumparari Directe-Catalog de produse,sub forma de pachet care sa cuprinda valoarea totala a serviciilor pe toata durata contractului.
Oferta financiara va fi depusa ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta fiind calificata la documentele de calificare si propunere tehnica.
- Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.achizitie directa 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare