Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 

Alocare de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 pentru activităţi nonprofit potrivit legii nr. 350/2005


ANUNȚ PARTICIPARE 

pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 București în anul 2017, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret, sport, religie, educație civică, învățământ, sănătate publică, social, protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005

Autoritatea finanțatoare Primăria Sectorului 2, cu sediul în București, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, tel: 021.209.60.00, fax: 021.209.62.82 e-mail: infopublice@ps2.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activități nonprofit, în anul 2017, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, de HCL Sector 2 nr. 204/21.11.2016, modificată de HCL Sector 2 nr. 54/19.05.2017 și ținând cont de HCL Sector 2 nr. 48/19.05.2017. Suma totală alocată pentru anul 2017 este de 1.500.000 lei, defalcată pe domenii de activitate

Proiectele, redactate în limba română, însoțite de contractul însușit (Anexa 11), se primesc în plic sigilat, până cel târziu 27 iulie 2017, ora 12.00, la registratura Primăriei Sectorului 2 din strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București, în condițiile prevăzute în Regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 2 al municipiului București,  alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005 și conform


Nu vor fi acceptate documentaţiile înregistrate după termenul limită.
Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizației, titlul și domeniul proiectului și mențiunea (în limba română) A nu se desigila înainte de ședința de deschidere a ofertelor de propuneri de proiecte”, la care se anexează scrisoarea de înaintare, în care va fi specificat titlul proiectului și domeniul accesat (cultură, tineret, sport, religie, educație civică, învățământ, sănătate publică, social, protecția mediului).

Durata programului: anul 2017.

Data și ora limită pentru depunerea proiectelor:
27.07.2017, ora 12.00
Data şi locul deschiderii ofertelor de propuneri proiecte: 28.07.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Sectorului 2, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2.

Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este de la 31.07.2017 până la 05.09.2017.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Sectorului 2, Direcția Calitate, Comunicare și Relații Internaționale, telefon 021.209.61.66.


Notă: Programul anual a fost publicat Monitorul Oficial al României, partea VI, nr. 99 din 26.05.2017.
Prezentul anunț de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea VI, nr. 117 din 26.06.2017.


 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare