Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Asistare persoana varstnica

Serviciul Autoritate Tutelara

1. Cerere tip;

 2. Actele necesare persoanei vârstnice;

 • Certificat de naştere;
 • Certificat căsătorie;
 • Act identitate;
 • Certificat deces soţ/soţie, după caz;
 • Hotărâre Divorţ;
 • Certificat medical timbrat din care să rezulte că persoana vârstnică în cauză are discernământ, eliberat de medicul specialist sau de INML, ori adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă că nu se află în evidenţă cu boli psihice, după caz (în original); 
 • Talon pensie (în original);  
 • Act proprietate;

3. Acte necesare persoanei/persoanelor cu care se încheie actul juridic în discuţie

 • Certificat naştere;
 • Certificat căsătorie;
 • B.I/C.I;
 • Certificat deces/hotărâre divorţ, după caz;
 • Adeverinţă de venit (în original);  
 • Act proprietate sau contract închiriere pentru locuinţă, adeverinţă de la asociaţia de proprietari că locuieşte la adresă, după caz;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este o persoană aptă din punct de vedere fizic şi psihic să îngrijească o  persoană vârstnică (în original);  


NOTĂ:
- Documentele se depun în copie xerox de către petiţionar care va prezenta şi originalul în vederea verificării conformităţii, în afara celor care sunt solicitate în original;
- După înregistrarea cererii, însoţită de toate documentele menţionate, se va efectua deplasarea la domiciliul solicitan(tului)/(ţilor) pentru semnarea Declaraţiei de către persoan(a)/(nele)vârstinic(ă)/(e) şi a debitor(ul)(ii) obligaţiei de întreţinere.

 


Acte tipizate
Cerere asistare persoana varstnica

Departament: Serviciul Autoritate Tutelara - Ghiseul 4

 


Telefon
0314039962

Program:
Marti 09:00 - 10:00
Joi 14:00 - 15:00

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare