Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Autorizatie de functionare activitati de alimentatie publica

1. Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (formular tip);

2. Formular tip ,, Declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea condiţiilor defuncţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
3. Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 sau certificatul constatator (după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii);

4. Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act proprietate, contract de asociere,contractul de închiriere, subinchiriere si acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integranta din acestea, dupa caz ;
5. Autorizaţia de construire - (în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spaţiul de desfăşurare a activităţii ); proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
6. Schita spatiului sau releveul spatiului de lucru, cu marcarea suprafetelor afectate de activitatea economica;
7. Contract de prestări servicii salubrizare (S.C. Supercom S.A) şi după caz, ultima factură de plată;
8. Dovada achitării taxei pentru eliberarea "Autorizaţiei de funcţionare ‘’ in valoare de 3000 lei
9. Taxa pentru emiterea "Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 2", se poate achita în: Contul IBAN RO26TREZ70221160203XXXXX;
 - cod debit 28 - pt. persoane fizice
- cod debit 1 - pt. persoane juridice

Beneficiar: Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;
Cod fiscal: 13811802
Banca: Trezoreria Sector 2
Taxa se poate achita în aceste coduri de debit la orice oficiu poştal de pe raza Municipiului  Bucureşti.

Acte tipizate
Declaratie tip pe proprie raspundere respectare legislatie
Declaratie privind tipul unitatii de alimentatie publica
Cerere autorizare de functionare alimentatie publica

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 18:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2017  Termeni si conditii
Acest site este optimizat pentru Internet Explorer 8.0
Cautare

Centrul de Relatii cu Publicul
Str. Chiristigiilor nr. 11-13 
Tel: 021.209.60.00
Fax: 021.209.62.82
E-mail: infopublice@ps2.ro


Program cu publicul
Luni si Miercuri: 08:30 - 16:30
Marti si Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14:00  

Serviciul de Stare Civila
Str. Olari nr. 19
Tel. 021.252.02.74

Program cu publicul

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00

Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16.30

Decese
Sâmbătă: 09:00 - 13.00
Duminică: 09:00 - 13.00
Tel. 021.252.02.93 


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.


Transmiterea în format electronic a copiei după cartea de identitate se face pe adresa de e-mail a Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, respectiv
dep@ps2.ro