..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Autorizatie de functionare activitati de alimentatie publica

- Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (formular tip);

- Formular tip ,, Declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea condiţiilor defuncţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
- Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 sau certificatul constatator (după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii);

- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act proprietate, contract de asociere,contractul de închiriere, subinchiriere si acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integranta din acestea, dupa caz ;
- Autorizaţia de construire - (în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spaţiul de desfăşurare a activităţii ); proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Schita spatiului sau releveul spatiului de lucru, cu marcarea suprafetelor afectate de activitatea economica;
- Contract de prestări servicii salubrizare (S.C. Supercom S.A) şi după caz, ultima factură de plată;
- Dovada achitării taxei pentru eliberarea "Autorizaţiei de funcţionare ‘’ in valoare de 3000 lei
- Taxa pentru emiterea "Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 2", se poate achita în: Contul IBAN RO26TREZ70221160203XXXXX;
 - cod debit 28 - pt. persoane fizice
- cod debit 1 - pt. persoane juridice

Beneficiar: Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;
Cod fiscal: 13811802
Banca: Trezoreria Sector 2
Taxa se poate achita în aceste coduri de debit la orice oficiu poştal de pe raza Municipiului  Bucureşti.

Acte tipizate
Declaratie-tip functionare activitati alimentatie publica

Departament: Serviciul Licitatii,Contracte, Autorizare Agenti Economici - Ghiseul 5

Telefon
021.2524446
021.2096000 int. 456,317

Program:
Joi 13:30 - 18:30
Miercuri 08:30 - 14:00

 

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft
Copyright © 2014  Termeni si conditii
Acest site este optimizat pentru Internet Explorer 8.0
Cautare

Sondaj
Ce părere aveți despre programul de reabilitare termică din Sectorul 2?
Excelentă
F bună
Bună
Proastă
Nu știu/nu răspund


Vezi rezultate


Centrul de Relatii cu Publicul
Str. Chiristigiilor nr. 11-13 
Tel: 021.209.60.00
Fax: 021.209.62.82

Program cu publicul
Luni si Miercuri: 08:30 - 16:30
Marti si Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14.00  

Centre de Informare si Consiliere pentru Cetateni
Sos. Iancului nr.59, bl.101 A
Tel: 021.256.97.51; 021.256.97.52

Sos. Pantelimon nr. 255, bl. 43
Tel: 021. 624.17.00, 021.624.17.02

Program cu publicul
Luni si Miercuri: 08:30 - 16:30
Marti si Joi: 09:30 - 18:30
Vineri: 08:00 - 14.00

Serviciul de Stare Civila
Str. Olari nr. 19
Tel. 021.252.02.74

Program cu publicul

Primiri acte:
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 12.30
Eliberari acte:
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 12:30 - 13.30

Căsătoriile se oficiază în
Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Decese:
Sâmbătă: 09:00 - 13.00
Duminică: 09:00 - 13.00
Tel. 021.252.02.93  

Divorţuri pe cale administrativă:
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Joi : 08:30 – 12:00, 13:00 – 18:30
Vineri: 08:30 – 13:30