Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Eliberare act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

  - Certificatul de naştere (original şi copie) ;
  - Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie);
  - Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, (original și copie)
  - Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
  - Paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate ( original si copie);
  - Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine (original şi copie);
  - Chitanţa reprezentând contravaloarea taxei cărţii de identitate 7 RON (70.000 lei) achitată la oficiile poştale, în contul RO 35 TREZ 70221340202;   

  Acte tipizate
  Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

  Departament: Serviciul de Evidenta a Persoanelor

  Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
  Str. Olari nr. 19
  Telefon: 021.2520249

  Program de lucru cu publicul
  luni, marţi, miercuri, joi : 08.30-16.30
  vineri: 08.30-14.00

  Cererea pentru eliberarea actului de identitate şi/sau stabilirea reşedinţei se depune 
  numai la Birourile Evidenţă Persoane de pe raza Sectorului 2, enumerate mai jos

  TERMENELE  DE SOLUȚIONARE
  A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE  IDENTITATE
  TERMENUL LEGAL de eliberare a actelor de identitate este de până  la 30 zile,
  acesta putând fi prelungit  cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public
  comunitar de evidență a persoanelor
  .
  TERMENUL EFECTIV de eliberare a actelor de identitate  stabilit la nivelul
  Birourilor  Evidență Persoane  de pe raza Sectorului 2 este  de :
  -10 zile lucrătoare, pentru cărti de identitate ;
  -5 zile lucrătoare, pentru cărţi de identitate privizorii şi vize de reşedinţă.
  ÎN SITUAȚII DEOSEBITE CE POT FI JUSTIFICATE CU DOCUMENTE (URGENȚE),
   se poate solicita eliberarea actului de identitate  în termen de : 
  -3 zile lucrătoare
  ACESTE SITUAȚII SE SOLUȚIONEAZĂ DE CĂTRE BIROUL EVIDENȚĂ PERSOANE NR.1
  (Secția nr. 6 Poliție) cu sediul în str. Paul Greceanu nr. 36, Sectorul 2, mun. București.
  NOTĂ: Se consideră URGENŢĂ situaţiile legate de motive medicale, deplasare urgentă
  în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene,
  efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale/poştale, etc.


  Biroul Evidenţă Persoane nr. 1 (Secţia 6 Poliţie)

  Str. Paul Greceanu nr. 36, 
  Telefon direct: 021.211.22.82
  Telefon centrala: 021.315.35.34/int.15740/int.15741 

  Program de lucru cu publicul

  Luni:          
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte:12.30-13.30/18.00-19.00

  Marţi:        
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30

  Miercuri:   
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte:12.30-13.30/18.00-19.00

  Joi:            
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30

  Vineri:         
  primiri cereri 8.30-14.30
  eliberări acte 14.00-16.30

  Din data de 13.11.2017, Biroul Evidenţă Persoane nr. 2 va funcţiona în

  Str. Ziduri Mosi nr. 23, in incinta Mall Veranda   
  Telefon direct: 031.42.54.468/031.42.54.469  

  Program de lucru cu publicul

  Luni:          
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte:12.30-13.30/18.00-19.00

  Marţi:        
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte 12.30-13.30/18.00-19.00

  Miercuri:   
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte:14.00-16.30

  Joi:            
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30

  Vineri:         
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30
  Biroul Evidenţă Persoane nr. 3
  Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, parter
  Telefon:031.42.54.474/031.42.54.475  Program de lucru cu publicul

  Luni:          
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte:14.00-16.30

  Marţi:        
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30

  Miercuri:   
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte:12.30-13.30/18.00-19.00

  Joi:            
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte 12.30-13.30/18.00-19.00

  Vineri:         
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30  Biroul Evidenţă Persoane nr. 4 (Secţia 9 Poliţie)
  Şos. Pantelimon nr. 290
  Telefon direct: 021.624.14.77
  Telefon centrala: 021.315.35.34/int. 28915/int. 28917

  Program de lucru cu publicul


  Luni:          
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte:14.00-16.30

  Marţi:        
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte 12.30-13.30/18.00-19.00

  Miercuri:   
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte:14.00-16.30

  Joi:            
  primiri cereri 8.30-12.30/13.30-18.00
  eliberări acte 12.30-13.30/18.00-19.00

  Vineri:         
  primiri cereri 8.30-14.00
  eliberări acte 14.00-16.30   

  Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

  Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii


  


  Cautare