Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Construire locuinta proprietate personala, pe baza Legii 15/2003

 • cerere tip
 • actul de identitate - copie;
 • certificat de naştere - copie;
 • copii după certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor -dacă este cazul;
 • declaraţia solicitantului/solicitantei pe propria răspundere, că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuinţe;
 • declaraţia soţului/soţiei solicitantului/solicitantei pe propria răspundere, că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuinţe -dacă este cazul;
 • copie după ultima diplomă de studii;
 • adeverinţă de salariat din care să rezulte că solicitantul/solicitanta este angajat/angajată cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, vechimea totală în muncă şi venitul net realizat;
 • cuantumul venitului net lunar pe membru de familie (declaraţie pe propria răspundere privind nr. membrilor familiei şi dovada venitului net pentru fiecare în parte)
  condiţii de locuit (copie act doveditor):
  - tolerat la părinţi;
  - chiriaş la proprietar (persoană particulară);
  - chiriaş la proprietar, în imobil restituit pe calea instanţei, în pericol de a fi evacuat din motive neimputabile chiriaşului;
  - chiriaş la proprietar persoană juridică;
  - tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială.
 • data stabilirii domiciliului pe raza sectorului 2 (adresă eliberată de Evidenta Populatiei, Adeverinta eliberată de Asociatia de locatari/proprietari)

Dosarele se vor reactualiza anual pana la data de 30 mai.


Acte tipizate
Cerere atribuire teren cf. lg. 15

Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru - Ghiseul 11

Telefon
021.2096629
021.2096000 int. 129, 327, 325

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare