Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Completare dosar H.G. nr. 962/2001 (locuinte ANL)


În atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL
Pentru depunerea dosarelor ANL solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de acces prevăzute în Anexa 11 dinH.G. nr.962/2001 actualizată.
A - CRITERIILE DE ACCES
1 ) - Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, şi titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii şi care poate primi o repartiţie în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste .
Cererea se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2 ) - Titularul cererii şi membri familiei acestuia soţ/ soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii şi să nu fie beneficiar al unei locuinţe închiriate din fondul de stat, din fondul instituţiilor publice sau din fondul unităţilor economice, în Municipiul Bucureşti.
Nota:
- restricţia cu privire la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj şi locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu sunt retrocedate în natură.
- restricţia cu privire la nedeţinerea unei alte locuinţe cu chirie nu se aplică pentru locuinţele din fondul locativ privat, pentru locuinţele preluate în mod abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare de către foştii proprietari şi pentru căminele de familişti şi nefamilişti.
3 ) - Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în sectorul 2.
„Notă: titularul cererii să fie angajat cu forme legale ( carte de muncă şi /sau contract individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau alte documente legale care atestă realizarea de venituri impozabile) şi să îşi desfăşoare activitatea în instituţii sau servicii publice, companii sau agenţii naţionale, regii autonome, agenţi economici sau societăţi comerciale cu sediul central, sediul social sau punct de lucru în sectorul 2.
Se exceptează de la condiţia privind desfăşurarea activităţii în Sectorul 2 medicii rezidenţi care solicită atribuirea în vederea închirierii „locuinţe pentru medicii rezidenţi situate în incinta spitalului Colentina”. Medicii rezidenţi care devin beneficiari ai unei astfel de repartiţii trebuie să-şi desfăşoare rezidenţiatul într-un spital aflat în Municipiul Bucureşti”.
4 ) - Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Repartizarea locuinţelor se face în ordinea de prioritate care se realizează după criteriile de ierarhizare prevăzute în anexa 2 din prezenta hotărâre.
• La data repartizării locuinţelor solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii.
Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor menţionate mai sus care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Acte necesare
1. Certificatul de nastere al solicitantului – copie autentificata de notar public si actul de
identitate copie ;
2. B.I./C.I. si certificat de nastere pentru sot/sotie, copii, alte persoane aflate în întretinere;
3. B.I./C.I. pentru toate persoanele cu care locuiesc la adresa mentionata;
4. Certificat de casatorie; sentinta de divort, certificatul de deces al sotului/sotiei;
5. Adeverintă privind locul de muncă, copie de pe contractual de muncă şi un extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor certificate de reprezentantul legal sau persoana imputernicită de angajator pentru conformitate cu originalul ale documentelor existente la dosarul personal ( numai pentru solicitant ).;
6. Declaratie autentificata de notar public ca nu am detinut si nu am înstrainat o locuinta si nu beneficiez de o alta locuinta pentru tineri, destinata închirierii în municipiul Bucuresti, (pentru solicitant si sot/sotie si pentru celelalte persoane majore aflate în întretinerea solicitantului);
7. Actul de proprietate pentru locuinta unde domiciliez, însotit de schita/releveul locuintei sub semnatura autorizata cu stampila sau contract de închiriere;
8. Sentinta de retrocedare a locuintei (daca este cazul );
9. Certificat medical privind starea de sanatate, pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei conform Anexei 2 din OUG nr. 40/08.08.1999 ( daca este cazul );
10. Act studii încheiate si atestate conform legii (pentru solicitant ).

Acte tipizate
Cerere completare dosar HG962/2001

Departament: Serviciul Spatiu Locativ - Ghiseul 12

Telefon
021.2096279
021.2096000 int. 613, 629

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare