Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Documente necesare in vederea depunerii cererii de schimbare de nume pe cale administrativa


Cererea se adresează primarului localităţii de domiciliu a solicitantului; pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în România, iar pentru cei care nu au avut niciodată domiciliu în România, cererea se adresează Primarului Sectorului 1.

Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială şi va cuprinde următoarele documente:
- Monitorul Oficial în care s-a făcut cunoscută solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizată de primăria de domiciliu);
- certificatele de stare civilă originale și copii xerox (naştere, căsătorie, copii minori, după caz);
- cazier fiscal, emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul roman şi nu sunt înregistraţi în cazierul fiscal;
- cazier judiciar, emis de orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar;
- sentinţa de divorţ, în copie legalizată, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care se solicită schimbarea numelui după divorţ;
- consimţământul celuilalt soţ/părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la un notar public;
- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.


Împuternicirea avocaţială este valabilă doar pentru înscrierea menţiunii corespunzătoare pe actul de stare civilă; în vederea emiterii noului certificat, urmare modificării intervenite în statutul civil, este necesar să se prezinte o procură specială.


Acte tipizate
Cerere schimbare nume pe cale administrativa

Departament: Serviciul Stare Civila

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.

Transcrieri acte de stare civilă
pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România

 
Primiri cereri – Miercuri, Joi : 8:30 – 12:00
Eliberări documente – Joi: 14:30 – 18:30
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare