Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Documentele necesare in vederea depunerii cererii de divort prin acordul sotilor pe cale administrativa

1. Pentru soţii -cetăţeni români

- cerere de divorţ
- certificatele de naştere ale soţilor, în original şi copie xerox;
- certificatul de casătorie, în original( acesta se reţine la dosar) şi copie xerox;
- documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie xerox (trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ);
- declaraţie autentificată în faţa ofiterului de stare civila în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate;
- în cazul persoanelor surdomute, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui interpret, se
încheie un proces –verbal în acest sens;
- Dovada desfacerii căsătoriei anterioare după caz
- Dosar (carton) cu şină
 

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate dovada identităţii se face cu paşaportul( trebuie să fie valabil si la data depunerii dosarului , dar şi la data eliberării certificatului de divorţ    
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei . 
Taxa poate fi achitată în contul IBAN: RO70TREZ70221180250XXXXX, cod fiscal: 13811802, beneficiar:
Direcţia Venituri Buget Local Sector 2. MODALITATILE DE PLATA SUNT URMĂTOARELE:- PRIN BANCA CU ORDIN DE PLATA, PRIN INTERMEDIUL CARDULUI BANCAR LA SEDIILE DIRECŢIEI VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 DIN BLD GARII OBOR NR 10-14 ŞI PRIN INTERMEDIUL OFICIILOR POSTALE CN POSTA ROMANA (COD DEBIT 226)


Notă:
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează PERSONAL către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la Primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor ;

2. Pentru cetăţeanul străin

- cerere de divorţ
- certificatul de naştere, original, cu apostilă /supralegalizat, după caz, copie xerox şi traducerea legalizată
- certificatul de căsătorie, original şi copie xerox ;
- documentul cu care se face dovada identităţii (valabil atât la data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ);

1. pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European
-
documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
2.
pentru apatrizi
paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent , după caz;

3. pentru cetăţenii străini din statele terţe
- paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

4. pentru cetăţenii străini căroa li s-a acordat o formă de protecţie în România
– document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951, sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară-protecţie umanitar condiţionată;

5. pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România
- paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

- în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, se încheie un proces –verbal în acest sens;
- declaraţie autentificată în faţa ofiterului de stare civila în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate;


Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului de certificat de divorţ:
- cerere eliberare duplicat certificat de divorţ formulată de către unul dintre foştii soţi, personal ;
- documentul de identitate în original şi copie xerox;


dupa caz : 
Procură specială autentificată de un notar public, (în cazul  în care este dată la un notar în străinătate, procura trebuie apostilată sau după caz supralegalizată) ori  dată la Ambasada/Consulatul României din ţara respectivă (în această situaţie nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea) şi actul de identitate al mandatarului, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal la  Serviciul de Stare Civilă.
 


Acte tipizate
CERERE DUPLICAT CERTIFICAT DIVORT
CERERE DE DIVORT

Departament: Serviciul Stare Civila

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.

Transcrieri acte de stare civilă
pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România

 
Primiri cereri – Miercuri, Joi : 8:30 – 12:00
Eliberări documente – Joi: 14:30 – 18:30
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare