Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Inregistrarea actului de deces

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administativ teritorială în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul, în termen de 3 zile de la data decesului, în care se cuprind atât ziua în care s-a produs, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Acte necesare:

- certificatul medical constatator al decesului;
- actul de identitate al decedatului;
- certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
- livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat,
- actului de identitate al declarantului, original și copie xerox
- pentru cetățenii străini: pașaportul, actul de identitate, permisul de ședere permanentă sau permisul de ședere temporară ori declarația scrisă cu motivul neprezentării acestora, în cazul în care acestea nu pot fi depuse.
- aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de indentitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Odată cu eliberarea certificatului de deces ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.
Note:Acte tipizate
Cerere duplicat adeverinta de inhumare
Declaratie privind neprezentarea certificatelor de stare civila si a actului de identitate al persoanei decedate
Cerere privind inregistrarea actului de deces in baza hotararii judecatoresti declarative de moarte

Departament: Serviciul Stare Civila-Decese

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86 
; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Decese
Sâmbătă: 09:00 - 13.00
Duminică: 09:00 - 13.00
Tel. 021.252.02.93  

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare