Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Inregistrarea tardiva a nasteriiNote:

Când declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenului de 30 zile, înregistrarea actului se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
Documentele necesare pentru înregistrarea tardivă a copiilor cu vârsta de până la 14 ani:

1. Certificatul medical constatator al naşterii; (original)
2. Cererea scrisăa declarantului
3. Actul de identitate al mamei; (original și fotocopie)
4. Actul de identitate al declarantului; (original și fotocopie)
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului dacă aceştia sunt căsătoriţi; (original și fotocopie)
6. Certificatul de naştere al mamei/tatălui în cazul în care nu sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
7. Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei . Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.
şi după caz:
8. Declaraţia cu privire la nume semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului
, în cazul în care aceştia sunt căsătoriţi, dar au nume de familie diferite;
9. Declaraţia ambilor părinţi cu privire la prenume atunci când au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a naşterii;
10. Declaraţie de domiciliu privind domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite.   
În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele prevăzute mai-sus, precum şi următoarele: 
a) paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi,-(original și fotocopie)
b) actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene (original și fotocopie)sau
c) documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi în fotocopie. În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor ale căror acte de identitate/călătorie nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare ale persoanei; dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens;
d) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinţi este cetăţean roman (original și fotocopie); dacă ambii părinţi sunt cetăţeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum şi traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate ;
În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare și:
-
certificatul de naştere al mamei (original și fotocopie)
- actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului; (original și fotocopie)

În situaţia în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaşte copilul, sunt necesare și:
-
certificatul de naştere al mamei; (original și fotocopie)
- actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului; (original și fotocopie)

În cazul în care înregistrarea naşterii este solicitată de reprezentantul D.G.A.S.P.C. sau de cel al S.P.A.S.:
a) certificatul medical constatator al naşterii, iar în lipsa acestuia expertiza medico-legală; (original)
b) raportul de anchetă socială;
c) delegaţia.
Documentele necesare pentru înregistrarea tardivă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani:
1. Certificatul medical constatator al naşterii; (original)
2. Cererea scrisăa declarantului
3. Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată
4. Declarația parinților/ ocrotitorului / reprezentantului legal al persoanei, la care anexeaza 2 fotografii mărimea 3/4 cm
5. Actul de identitate al mamei; (original și fotocopie)
6. Actul de identitate al declarantului; (original și fotocopie)
7. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului dacă aceştia sunt căsătoriţi; (original și fotocopie) 8
. Certificatul de naştere al mamei/tatălui în cazul în care nu sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
9.Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei .
şi după caz:
10. Declaraţia cu privire la nume semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului, în cazul în care aceştia sunt căsătoriţi, dar au nume de familie diferite;
11. Declaraţia ambilor părinţi cu privire la prenume atunci când au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a naşterii;
12. Declaraţie de domiciliu privind domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite. 
13. Declarație privind copiii născuți , în toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea naşterii sale
Documentele necesare pentru înregistrarea tardivă a persoanei majore:
1. Certificatul medical constatator al naşterii; (original)
2. Cererea scrisăa declarantului
3. Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată
4. Declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, la care anexeaza 2 fotografii mărimea 3/4 cm
5. Actul de identitate al mamei; (original și fotocopie)
6. Actul de identitate al declarantului; (original și fotocopie)
7. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului dacă aceştia sunt căsătoriţi; (original și fotocopie)
8. Certificatul de naştere al mamei/tatălui în cazul în care nu sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
9.Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei . şi după caz:
10. Declaraţia cu privire la nume semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului, în cazul în care aceştia sunt căsătoriţi, dar au nume de familie diferite;
11. Declaraţia ambilor părinţi cu privire la prenume atunci când au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a naşterii;  
12. Declarație privind copiii născuți , în toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea naşterii sale
Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autorităţile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza certificatului medical constatator al naşterii eliberat de autorităţile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naştere, legalizate, după ce D.E.P.A.B.D. verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Consular, denumit în continuare M.A.E. - DCons., dacă naşterea nu a fost înregistrată sau, după caz, cu ce date a fost înregistrată în străinătate.
(2) Dacă în urma verificărilor s-a stabilit că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.
(3) Dacă în urma verificărilor s-a constatat că naşterea a fost înregistrată cu date nereale, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă stabileşte în ce anume constă diferenţa dintre datele consemnate în actul înregistrat şi datele de identificare reale ale părinţilor copilului, pe bază de documente şi declaraţii ale persoanelor care pot da relaţii, inclusiv ale părinţilor copilului, date în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă sau notarului public.


Acte tipizate
Cerere înregistrare tardivă

Departament: Serviciul Stare Civila

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.

Transcrieri acte de stare civilă
pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România

 
Primiri cereri – Miercuri, Joi : 8:30 – 12:00
Eliberări documente – Joi: 14:30 – 18:30
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare