Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Transcrierea certificatului de deces

Cererea de transcriere a certificatului de deces se adresează primarului localităţii în raza căreia a avut domiciliul persoana decedată sau solicitantul însoţită de:
- certificatul de deces original eliberat de autorităţile competente apostilat sau supralegalizat şi xerocopie a acestuia;
-
traducerea certificatului de deces în limba română şi legalizarea lui la un notar public (dacă traducerea este făcută la un notar în străinătate trebuie apostilată sau supralegalizată),
- xerocopie după certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei decedate,
- xerocopii după actele de identitate ale persoanei decedate, solicitantului şi persoanei împuternicite, în termen de valabilitate şi originalele(CI sau paşaport cu domiciliul în străinătate),
- dovada cetăţeniei române şi a ultimului domiciliu din România pentru cetăţenii români cu dom. în străinătate,
- procură specială în original, apostilată sau supralegalizată (pentru depunerea dosarului de transcriere şi ridicarea certificatului de deces românesc transcris) şi traducere legalizată, (apostilată sau supralegalizată) în cazul în care sunt făcute la un notar în străinătate, dacă cererea se depune prin împuternicit.
- declaraţie notarială (dacă se depune prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă că nu am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului (dacă declaraţia este făcută în străinătate trebuie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată)
- orice alte documente necesare transcrierii
- dosar cu sina


NU SE PRIMESC DOSARE CU NECONCORDANŢE SAU INCOMPLETE


Note:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.


Acte tipizate
Cerere pentru transcrierea actelor incheiate in strainatate

Departament: Serviciul Stare Civila

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.

Transcrieri acte de stare civilă
pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România

 
Primiri cereri – Miercuri, Joi : 8:30 – 12:00
Eliberări documente – Joi: 14:30 – 18:30
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare