Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Transcrierea certificatului de nastere pentru copilul minor sub 14 ani

Cererea de transcriere a certificatului de naştere pentru copilul minor sub 14 ani se adresează primarului localităţii în raza căreia au domiciliul comun părinţii (iar dacă părinţii au domicilii diferite, la oricare din cele două domicilii)
- certificatul (sau extrasul)de naştere original eliberat de autorităţile competente apostilat sau supralegalizat
şi xerocopie a acestuia;
- traducerea certificatului de naştere în limba română şi legalizarea lui la un notar public(dacă traducerea este făcută la un notar în străinătate trebuie apostilată sau supralegalizată),
- xerocopie după certificatul de căsătorie românesc al părinţilor şi originalul(dacă este cazul),
- xerocopii după certificatele de naştere ale părinţilor şi originalele,
- xerocopii după actele de identitate ale părinţilor, persoanei împuternicite, în termen de valabilitate şi originalele(CI sau paşaport cu domiciliul în străinătate),
- dovada cetăţeniei române şi a ultimului domiciliu din România pentru cetăţenii români cu dom. în străinătate, pentru părintele cetăţean roman
- procură specială apostilată sau supralegalizată (pentru transcrierea certificatului de naştere şi ridicarea certificatului de naştere românesc transcris) în original şi traducerea legalizată, în cazul în care este dată la un notar în străinătate, dacă cererea se depune prin împuternicit (minorul care are peste 14 ani va face procura în nume propriu asistat de către un părinte)

- declaraţie notarială (dacă se depune prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă domiciliul copilului și că nu am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului
(dacă declaraţia este făcută în străinătate trebuie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată)
- declaraţie de acord din partea celuilalt părinte(în cazul celor care au dobândit/redobândit cetăţenia română)
- dosar cu sina

- orice alte documente necesare transcrierii
Cererea de transcriere a certificatului de naştere pentru minorul în vârstă de peste 14 ani se face de către minor în nume propriu, asistaţ de unul dintre părinţi


NU SE PRIMESC DOSARE CU NECONCORDANŢE SAU INCOMPLETE


Note:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.


Acte tipizate
Cerere pentru transcrierea actelor incheiate in strainatate

Departament: Serviciul Stare Civila

Str. Olari nr. 19
Tel 021.252.02.86; 021.252.02.74

Primiri acte
Luni, Marţi, Miercuri: 08:30 - 15:00
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 15.00


Eliberări acte
Luni, Marţi, Miercuri: 15:00 - 16:30
Joi: 15:00 - 18:30
Vineri: 15:00 - 16:30


Oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă se face în intervalul orar: 8.00-14.00.

Transcrieri acte de stare civilă
pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România

 
Primiri cereri – Miercuri, Joi : 8:30 – 12:00
Eliberări documente – Joi: 14:30 – 18:30
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare