Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Autorizatie de functionare pentru piete agroalimentare si targuri

1. Cerere pentru obtinerea Autorizatiei de functionare Piete Agroalimentare si Targuri
2. Declaratia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare
3. Certificat fiscal, eliberat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, Serviciul Impunere Persoane Juridice. – Bd. Garii Obor, Nr.14 si Str. Mihail Glinka nr.7   - - Declaraţie punct de lucru (sedii secundare) – conf. ORDIN M.F.P. nr. 1329/2004 – de la Administraţia Finanţelor Publice (unde se află sediul social al societăţii);
4. Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004 - de la Oficiul Registrului Comerţului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii)
5. Autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii economice, conform prevederilor H.G.R.nr. 348/2004 şi H.C.G.M.B. nr. 239/2001;
* Autorizaţia sanitară de funcţionare;
*
Autorizaţia P.S.I. sau avizul Brigăzii de Pompieri a Municipiului Bucureşti (după caz);
*
Avizul Centrului de Medicină Preventivă şi Poliţiei Sanitar-Veterinare(după caz);
*
Autorizaţie de Mediu sau avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (după caz);  
6. Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act de proprietate, contract de închiriere, asociere sau concesionare);
7. Planul de încadrare în zonă ( scara 1:500 ), certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire cu procesul verbal de receptie (după caz); -
8. Contract de prestări servicii-salubrizare (S.C. SUPERCOM S.A. ) şi ultima factură de plată.
9. Contracte pentru utilitati ;  

Acte tipizate
Cerere autorizare piata, targ

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare