Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Aviz amplasare terase sezoniere

CONDIŢII DE APROBAREpentru utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin amplasarea de "terase sezoniere"

1.Agenţii economici trebuie să prezinte documentele menţionate în Cererea conform formularului tip din anexa nr. 5(original);
2.Agenţii economici îşi vor desfăşura activitatea între orele 1000-2300. După ora 2200 nu se va tulbura liniştea locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare;
3.Nu se va amplasa aparatură audio/video;
4.Agenţii economici vor respecta condiţiile impuse de H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare a Municipiului Bucureşti;
5.Nu se vor amplasa terase pe trotuare cu o lăţime mai mică de 3,00 m. pentru a nu stînjeni circulaţia pietonilor sau a circulaţiei pe benzile pentru biciclişti;
6.Terasele sezoniere se vor amplasa de-a lungul faţadelor, în faţa suprafeţei proprii de vânzare care are activitate de alimentaţie publică, păstrând un culoar de trecere pe lângă terasă;Lăţimea terasei se va dimensiona astfel încât zona de circulaţie pietonală rămasă în exteriorul său să fie de minim 2,00 ml;
7.Nu se vor amplasa terase sezoniere la mai puţin de 1m faţă de bordură;
8.Nu se vor amplasa terase sezoniere pe spaţiile plantate destinate spaţiilor verzi şi alveole;
9.Este interzisă amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;
10.Obţinerea prealabilă a autorizaţiei de mediu în situaţia în care numărul total de locuri (incintă + terasă) este mai mare de 100;
11.Nu se vor efectua lucrări definitive pe suprafaţa ocupată de terasă; unde este cazul se pot monta parapeţi mobili de delimitare, jardiniere şi umbrele,doar pe suprafaţa avizată, fără încastrarea acestora în paviment. Este interzisă construirea platformelor (podeste din lemn);
12.Nu se vor amplasa terase la o distanţă mai mică de 100 m. faţă de grădiniţe, şcoli, licee, lăcaşe de cult, la mai puţin de 10 metri de intrările de acces în staţiile de metrou;
13.În cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligaţia să întrerupă/ restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor;
14.Avizul poate fi prelungit cu condiţia achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea şi numai pentru agenţii economici care au respectat condiţiile de mai sus, nu au fost sancţionaţi contravenţional şi fac dovada că şi-au achitat taxa de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.
15.Terasele amplasate pe raza Sectorului 2 nu vor fi racordate aerian la reţeaua de alimentare cu energie electrică a fiecărui punct de lucru şi nici nu se admite pozarea cablurilor electrice pe paviment; 

Acte tipizate
cerere aviz terase

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare