Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Aviz de amplasare agregate frigorifice


 CONDIŢII DE APROBARE pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" în faţa unităţii agentului economic 

1.Agenţii economici trebuie să prezinte documentele menţionate în Cererea conform formularului tip din anexa nr. 3 (original);
2.Nu se vor amplasa agregate frigorifice şi automate de cafea pe trotuare cu o lăţime mai mică de 2 m. pentru a nu stânjeni circulaţia pietonală sau circulaţia pe benzile pentru biciclişti. În vecinătatea staţiilor de metrou se va avea în vedere respectarea zonei de siguranţă de minim 10 m. distanţă faţă de intrările de acces.
3.Nu se vor efectua lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice şi a automatelor de cafea pe suprafaţa ocupată; unde este cazul se pot monta umbrele mobile, doar pe suprafaţa avizată, fără încastrarea acestora în paviment.
4.În cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligaţia să întrerupă/restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor.
5.Agenţii economici vor respecta condiţiile impuse de H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare a Municipiului Bucureşti.
6.Avizul poate fi prelungit cu condiţia achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public pentru perioada pentru care se solicită prelungirea şi numai pentru agenţii economici care au respectat condiţiile de mai sus, nu au fost sancţionaţi contravenţional şi fac dovada că şi-au achitat taxele de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.

Acte tipizate
Cerere aviz agregate frigorifice

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare