Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Orar de functionare pentru agenti economici

- Cerere pentru obţinerea "Orarului de Funcţionare" (formular tip);
- Formular tip "Declaraţie pe propria raspundere privind respectarea orarului de functionare”
- Act identitate - B.I. / C.I. (copie)
- Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
- Certificat fiscal - eliberat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, Serviciul Impunere Persoane Juridice – Bd. Garii Obor, Nr.14 si Str. Mihail Glinka nr.7 - - Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 sau certificatul constatator (după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii)
- Autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii economice, conform prevederilor legislaţiei învigoare (după caz);
- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act proprietate, contract de comodat, contractul de asociere, contr de închiriere, contr. de subinchiriere si acordul proprietarului,inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integranta din acestea, dupa caz);
- Autorizaţia de construire - (în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă înspaţiul de desfăşurare a activităţii ); proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- Schita spatiului sau releveul spatiului de lucru, cu marcarea suprafetelor afectate de activitatea economica;

- Contract salubrizare (S.C. Supercom S.A.) şi ultima factură de plată;

Acte tipizate
Cerere Orar functionare
Declaratie orar

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare