Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Regularizare taxe in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor persoane juridice

1.Cerere  tip  completata integral si corect (elemente de identificare si scopul solicitării);
2. Autorizația de construire/desființare in copie ;
3. Punctul de vedere al proiectantului privind execuția/desființarea construcției;
4. Anunț începere lucrări
5. Copie după memoriu general
6.Dovada achitării cheltuielilor pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Inspectoratul Teritorial în Construcții București-Ilfov din București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, în copie
7. Declaraţia pe proprie răspundere privind valoarea finală a  Construcţiei C+M conform inregistrarilor contabile
8. Balanta sau fisa contului 231 – imobilizari in curs de executie 9. Certificat de performanţă energetică a clădirii funcţie de caz, original.
10. Delegatie
11. Copie CUI
12. Copie CI persoana împuternicită .
13. Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz)
14. Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (in cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar)
15. Valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, (in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri)

Acte tipizate
Cerere regularizare taxa PERS JURIDICE

Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu - Ghiseul 9, Ghiseul 10


Telefon
021.2096000 int. 238, 308, 329, 334, 337, 342

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare