Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Directia Audit Public Intern

Director BARBU RALUCA-BEATRICE
Telefon Serviciu 021-209.60.00 int. 110
Email raluca.barbu@ps2.ro
Declaratii de avere: 2017-06 2016-09 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-11
Declaratii de interese: 2017-06 2016-09 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-11

Atributii compartimente

- elaborează şi actualizează normele metodologice privind activitatea de audit intern si consiliere desfasurata la nivelul Consiliului Local Sector 2, pe care le transmite spre avizare UCAAPI;

- elaborează anual planul de audit public intern şi îl înainteaza Primarului Sector 2 pentru aprobare;

- efectuează misiuni de audit intern (de asigurare), planificate şi ad-hoc,pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

- efectuează misiuni de consiliere, în scopul îmbunătăţirii administrării entităţii publice, gestiunii riscului şi controlului intern, fără a avea însă responsabilităţi manageriale;

- emite avizele de numire/revocare a auditorilor interni şi a şefilor de servicii din cadrul DAPI;

- întocmeşte Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului;

- elaboreazăraportul anual al activităţii de audit public intern pe care il transmite Curtii de Conturi si UCAAPI.
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare