Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2

Director STEGARUS DALIA
Telefon Serviciu 021.252.02.49
Email
Declaratii de avere: 2017-06 2016-08 2015-06 2014-06 2013-09 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10
Declaratii de interese: 2017-06 2016-08 2015-06 2014-06 2013-09 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10

Atributii compartimente

  Art. 8. În conformitate cu art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a)întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;   
  b)înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  c)întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
  d)întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; e) desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă ;
  f)înscrie mențiunile de desfacere a căsătoriei prin procedură notarială ;
  g)eliberează extrase multilingve ;
  h)actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
  i)furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;   
  j)utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  k)furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
  )constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
  m)primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, înscrierii mențiunii de stabilire a reședinței;
  n)ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
  o)îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.   

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare