Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Fond Funciar Cadastru

Sef serviciu STEFAN LEONORA-LILIANA-
Telefon Serviciu
Email
Declaratii de avere: 2017-05 2016-08 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2011-05
Declaratii de interese: 2017-05 2016-08 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2011-05

Atributii compartimente

- analizează documentele şi întocmeşte propuneri privind constituirea dreptului de proprietate privată conform art. 36 alin. 2, 3din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- analizează documentele, întocmeşte referate pe care le supune analizei Subcomisiei Sectorului 2 pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilorîn vederea soluţionării cererilor ce fac obiectul Legii nr.18/1991 republicată, Legii nr. 247/2005, cu modificările aduse de Legea nr.165/2013 - pentru terenuri agricole ;

- instrumentează,întocmeşte răspunsurila solicitările înregistrate conform Legii nr. 44/1994, republicată, respectiv a Legii nr. 341/2004, pe care le supune analizei Subcomisiei Sectorului 2 pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea soluţionării;

- instrumentează cererile depuse conform Legii nr. 15/2003, acordă punctaje, actualizează anual lista de priorităţi, atribuie terenuri, întocmeşte procese verbale de predare-primire, propune retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor;

- desfăşoară activitatea de înregistrare a terenurilor şi a animalelor în registrul agricol conform Ordonanţei nr. 28/2008 privind registrul agricol;

- eliberează certificatele de producător agricol conform H.G.R. 661/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

- analizează, verifică şi soluţionează petiţiile referitoare la situaţia juridică a imobilelor. 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare