Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Audit Public Intern al Primariei Sectorului 2

Sef serviciu COMAN LUMINITA
Telefon Serviciu
Email
Declaratii de avere: 2017-06 2016-09 2015-05 2014-06 2013-06 2013 - 11 2012-06 2011-07 2011-06 2010-11
Declaratii de interese: 2017-06 2016-09 2015-05 2014-06 2013-11 2013-06 2012-06 2011-07 2011-06 2010-11

Atributii compartimente


- exercită misiuni de asigurare (de regularitate, de sistem, al performanţei), atat planificate cat si ad hoc

Auditul se exercită, cel puţin o dată la trei ani, asupra următoarelor activităţi: activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de unitatea administrativ teritoriala; plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;administrarea patrimoniului, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale;concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale;constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare;sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel desisteme;sistemele informatice,desfăşurând în acest sens următoarele activităţi: iniţierea misiunilor de asigurare (regularitate, sistem şi performanţă), planificate şi ad-hoc;organizarea şedintei de deschidere a misiunii;colectarea şi prelucrarea informaţiilor în cadrul misiunilor de audit intern;analiza riscurilor aferente obiectivelor misiunii;elaborarea Programului misiunii de audit public intern;colectarea şi analiza probelor de audit ;revizuirea documentelor de lucru şi constituirea dosarului de audit;organizarea şedintei de închidere a misiunii;elaborarea proiectului de raport de audit;transmiterea proiectului de raport de audit;organizarea reuniunii de conciliere a misiunii;elaborarea raportului de audit public intern;supervizarea misiunii de audit intern;difuzarea Raportului de audit public intern;urmărirea recomandarilor cuprinse în rapoartele de audit şi aprobate de Primarul Sectorului 2;

- exercită misiuni de consiliere formalizate, planificate sau cu caracter excepţional, desfăşurând în acest sens următoarele activităţi: iniţierea misiunii de consiliere; organizarea sedinţei de deschidere a misiunii de consiliere; colectarea şi prelucrarea informaţiilor în cazul misiunilor de consiliere; elaborarea Programului misiunii de consiliere; colectarea şi analiza probelor de audit; efectuarea testărilor şi formularea constatărilor; revizuirea documentelor de lucru; organizarea şedintei de închidere a misiunii de consiliere; elaborarea raportului de consiliere; comunicarea Raportului de consiliere; supervizarea misiunii de consiliere; urmărirea soluţiilor formulate în Raportul de consiliere.
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare