Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Resurse Umane

Sef serviciu NASTASE DANIELA
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 323, 349
Email
Declaratii de avere: 2014-06 2013-06 2012-05 2011-06 2010-10
Declaratii de interese: 2014-06 2013-06 2012-05 2011-06 2010-10

Atributii compartimente

 • organizează concursurilor de recrutare pentru funcţiile publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • întocmeşte documentaţia în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere de la instituţiile şi serviciile publice de interes local, înfiinţate şi organizate de Consiliului Local, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor aprobat prin hotărâre a Consiliului Local;
 • întocmeşte informările, contractele individuale de muncă şi contractele de management pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local Sector 2;
 • răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;
 • întocmeşte documentaţia în vederea organizării examenului sau a concursului de promovare în grad profesional, a examenului depromovare în clasă şi a testării în vederea promovării rapide;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului individual de muncă pentru personalul aparatului de specialitate al primarului;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
 • întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;
 • întocmeşte formalităţile specifice angajării: dispoziţii de angajare, informări privind clauzele contracte individuale de muncă, contracte individuale de muncă, adrese către Agenţiile Locale de Ocupare a Forţei de Muncă etc. pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului;
 • întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este necesar dosarele profesionale ale funcţionarilor publiciprecum şi în dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • completează formatul-standard privind modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi transmite periodic aceste date Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în condiţiile şi termenele reglementate de prevederile legale în vigoare; 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare