Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Biroul Control Intern si Managementul Calitatii

Sef birou NUTA CRISTINA
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 324, 392
Email
Declaratii de avere: 2017-06 2016-08 2015-05 2014-06 2013-10 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10
Declaratii de interese: 2017-06 2016-08 2015-05 2014-06 2013-10 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10

Atributii compartimente

- elaborează/revizuieşte documentaţia Sistemului de Management al Calităţii la nivel strategic şi tactic pentru Primăria Sectorului 2 conform Standardului ISO 9001;

- elaborează şi gestionează înregistrările calităţii conform cerinţelor Standardului ISO 9001;

- gestionează în format electronic şi pe suport de hârtie documentaţia Sistemului de Management al Calităţii la nivel strategic, tactic şi operaţional prin ţinerea la zi a ediţiilor/reviziilor şi difuzarea acestora în mod controlat tuturor factorilor interesaţi;

- desfăşoară auditul intern în domeniul calităţii conform Programului de audit aprobat de către conducătorul instituţiei, întocmind în acest sens documentaţia aferentă procesului de audit în domeniul calităţii;

- supraveghează menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii de la nivelul Primăriei Sectorului 2 prin folosirea instrumentelor oferite de familia Standardului ISO 9000;

- coordonează şi asigură logistica necesară desfăşurării Analizelor Efectuate de Management pe baza rapoartelor privind funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Primăriei Sector 2, elaborează rapoarte în urma desfăşurării auditului intern în domeniul calităţii şi a rezultatelor obţinute în urma unor instrumente de diagnoză privind satisfacţia beneficiarilor sau ori de câte ori este necesar;

- realizează demersuri în vederea analizării gradului de satisfacţie a beneficiarilor privind serviciile oferite de Primăria Sectorului 2, pe diverse categorii de beneficiari şi gestionarea planului de îmbunătăţire elaborat de către factorii de decizie.   

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare