Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Relatii cu Asociatii de Proprietari

Sef serviciu PORCESCU TEODOR
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 218, 219
Email
Declaratii de avere: 2017-05 2016-09 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10
Declaratii de interese: 2017-05 2016-09 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10

Atributii compartimente


- îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari în vederea îndeplinirii de către acestea a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

- sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari în cadrul programului de reabilitare termică, întocmeşte şi distribuie materialele informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;

- aplică sancţiuni pentru neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv,cenzori, administratori de imobile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- organizează examenul pentru obţinerea atestatului de administrator de imobile şi propune persoanele care îndeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea atestatului de administrator de imobile; ·soluţionează petiţiile în domeniu adresate Primăriei Sectorului 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- verifică modul de organizare şi desfăşurare a operaţiunilor financiar-contabile în cadrul asociaţiilor de proprietari la sesizarea unuia sau a mai multor membri ai acestora sau din oficiu, şi urmăreşte implementarea de către persoanele responsabile a măsurilor dispuse în urma controlului.   

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare