Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Stare Civila

Sef serviciu FETILĂ ELENA
Telefon Serviciu 021.2520286
Email
Declaratii de avere: 2010-11 2010-11 2010-11
Declaratii de interese: 2010-11 2010-11 2010-11

Atributii compartimente

  • înregistrează actele şi faptele de stare civilă: naşteri, căsătorii, decese în registrele de stare civilă;
  • întocmeşte acte  şi eliberează certificate ca urmare a adopţiei, în baza sentinţelor judecătoreşti;
  • primeşte cererile de transcriere a certificatelor/extraselor cetăţenilor români, procurate din străinătate, şi le înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 2, după care le înregistrează în registrele de stare civilă;
  • primeşte şi soluţionează cererile de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei;
  • primeşte documentaţia pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor, le înaintează la organele de poliţie pentru avizare, iar după obţinerea dispoziţiei primarului, înregistrează actele respective de stare civilă;
  • întocmeşte şi eliberează certificatele de stare civilă în baza actelor înregistrate la solicitarea persoanelor îndreptăţite, la solicitarea MAI – INEP,  precum şi la solicitarea altor primării;
  • eliberează adeverinţe de înhumare; 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare