Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Buget Local - CFP

Sef serviciu VINTILA DAIRA-DANIELA-desemnat temporar sa coordoneze activitatea Serviciului Contabilitate-Financiar
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 332, 373
Email
Declaratii de avere: 2012-06 2011-06 2010-10
Declaratii de interese: 2012-06 2011-06 2010-10

Atributii compartimente

  • asigură aplicarea vizei de control financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în Normele Ministrului Finanţelor Publice şi în Dispoziţiile Primarului Sectorului 2 Bucureşti;
  • asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:

- creditele bugetare disponibile;

- plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;

- datele necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului“, situaţie care este parte componentă din structura  „situaţiei financiare“ trimestriale şi anuale ale instituţiei publice;

  • coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru:

- aparatul de specialitate şi acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de Primarul Sectorului 2;

- serviciile publice de interes local;

- ordonatorii de credite din învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 2;

- societăţile comerciale la care este acţionar Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti;

  • elaborează şi supune spre aprobare Primarului Sectorului 2 şi Consiliului Local Sector 2 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Sectorului 2;
  • întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul Consiliului Local al Sectorului 2, finanţat atât din bugetul local cât şi din alte surse de finanţare pentru aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi aflate în directă finanţare a Primarului Sectorului 2;
  • întocmeşte şi prezintă Primarului Sectorului 2 şi Consiliului Local Sector 2 contul anual de execuţie a bugetului Sectorului 2; 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare