Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Monitorizare Executie Contracte Edilitare

Sef serviciu GHIŢĂ ADRIAN
Telefon Serviciu 031.4039975, 021.2096000 int.
Email
Declaratii de avere: 2014-10 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10 2010-03
Declaratii de interese: 2014-10 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-10 2010-03

Atributii compartimente

 • elaborarea programului anual pentru reabilitare termică şi a bugetului aferent;
 • încheierea contractelor de lucrări, contractelor de consultanţă tehnică şi a eventualelor acte adiţionale pentru reabilitare termică;
 • monitorizarea derulării contractelor ( stadii fizice, decontare situaţii lucrări, etc.);
 • relaţia cu proiectanţii, diriginţii, constructorii, inspectoratul de stat în construcţii, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari;
 • recepţia lucrărilor şi restituirea garanţiilor;
 • acţiuni conexe, activităţi specifice;
 • urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii reabilitare termică blocuri din cadrul Programului anual aprobat;
 • constată încălcarea legilor şi aplică sancţiuni, conf. legislaţiei în vigoare; i)organizează recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3-5 ani şi transmite asociaţiei de proprietari documentele care completează cartea tehnică a construcţiei;
 • asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor contractuale;
 • urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale privind lucrările de reabilitare termică şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele referitoare la activităţi din domeniul specific serviciului de reabilitare termică, iniţiate de diverse compartimente din cadrul Primăriei sectorului 2, precum şi de instituţiile şi serviciile publice de interes local, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local al sectorului 2, conduse şi controlate de Primarul Sectorului 2;
 • acordă viza de „bun de plată” potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţii în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi. 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare