Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Resurse Umane

Sef serviciu TEMPORAR VACANT
Telefon Serviciu
Email

Atributii compartimente

  • organizează concursurilor de recrutare pentru funcţiile publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 2;
  • întocmeşte documentaţia în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere de la instituţiile şi serviciile publice de interes local, înfiinţate şi organizate de Consiliului Local, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor aprobat prin hotărâre a Consiliului Local;
  • întocmeşte informările, contractele individuale de muncă şi contractele de management pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local Sector 2;
  • răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;
  • întocmeşte proiectul Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate şi îl înaintează reprezentanţilor salariaţilor; 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare