Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Directia Juridica, Legislatie, Contencios Administrativ

Director NIȚĂ ELENA-exercită temporar funcţia publică de Secretar al Sectorului 2
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 476, 478
Email elena.nita@ps2.ro
Declaratii de avere: 2017-06 2016-10 2016-08 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-05
Declaratii de interese: 2017-06 2016-08 2015-05 2014-06 2013-06 2012-06 2011-05

Atributii compartimente


- reprezentarea autorităţilor administraţiei publice locale (Primarul Sectorului 2, Consiliul Local al Sectorului 2), a unităţii administrativ teritoriale (Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti) sau Primăriei Sectorului 2, după caz, în faţa instanţelor de judecată organizate pe teritoriul României, a Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, la structurile de mediere, a parchetelor şi a altor organisme cu activitate jurisdicţională (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul Concurenţei şi alte asemenea), a Birourilor Notariale, a Birourilor de avocaţi, altor servicii sau instituţii publice, prin intermediul consilierilor juridici din cadrul Serviciului Juridic, a Şefului Serviciului Juridic şi a Directorului Direcţiei Juridice, Legislaţie şi Contencios Administrativ, precum şi a persoanelor expres delegate în condiţiile legii şi ale actelor administrative specifice; avizare acte juridiceîncheiate la nivelul instituţiei; consultanţă de specialitate;

- ocrotirea persoanei fizice prin intermediul Serviciului Autoritate Tutelară, în limita competenţelor stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

- evidenţa şi soluţionarea cererilor, în limita competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare privind repartizarea de locuinţe formulate de cetăţenii cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 sau de tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, care îşi desfăşoară activitatea, cu forme legale, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare