Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Autorizare si Documentatii Urbanism

Sef serviciu GHEORGHE ADRIANA
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 207, 209, 128
Email
Declaratii de avere: 2016-08 2015-06 2014-06 2013-06 2012-10 2012-06 2012-04 2011-06 2011-01 2010-10
Declaratii de interese: 2016-08 2015-06 2014-06 2013-06 2012-10 2012-06 2012-04 2011-06 2011-01 2010-10

Atributii compartimente


- soluţionează cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism  pentru construcţii de orice fel şi pentru instalaţiile aferente acestora, branşamente şi racorduri la reţele edilitare, împrejmuiri, organizări de şantier, firme, reclame, mobilier urban în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – după verificarea scriptic şi pe teren;

- soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru construcţii de orice fel şi pentru instalaţiile aferente acestora, branşamente şi racorduri la reţele edilitare, împrejmuiri, organizări de şantier, firme, reclame, mobilier urban în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – după verificarea scriptic şi pe teren, iar la finalizarea lucrărilor efectuează recepţia;

- soluţionează cererile pentru eliberarea avizelor de primar în vederea autorizării lucrărilor de construire la clădiri monument sau aflate în zone protejate;

- soluţionează cererile pentru eliberarea avizelor de publicitate, pentru agregate frigorifice şi pentru terase;

- emite avizul de urbanism în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu de către Consiliul Local Sector 2;

- actualizează registrele de evidenţă a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi întocmeşte situaţii statistice;

- monitorizează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, prelungirea valabilităţii acestora, anunţurile privind începerea lucrărilor, procesele verbale de recepţie;

- actualizează planurile topo cu construcţiile recepţionate;

- soluţionează cererile privind eliberarea şi vizarea anuală a „Autorizaţiei de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activitatea de alimentaţie publică pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti“;

- soluţionează cererile privind eliberarea „Orarului de funcţionare“ pentruagenţii economici ce funcţionează pe raza Sectorului 2;

- ţine evidenţa şi avizează „Declaraţia pe proprie răspundere privind unităţile de alimentaţie publică“ conform prevederilor legale în vigoare;

- soluţionează cererile agenţilor economici care solicită „Aprobare de ocupare temporară a domeniului public“, în vederea desfăşurării activităţilor comerciale ambulante, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- soluţionează cererile privind eliberarea „Autorizaţiilor de comercializare“ pentru agenţi economici care desfăşoară activitateaîn pieţele Sectorului 2;

- soluţionează cererile privind eliberarea „Autorizaţiei de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti“;

- înregistrează şi realizează evidenţa mopedelor ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare