Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Monitorizare Executie Contracte Edilitare

Sef serviciu COVESANU DAN
Telefon Serviciu
Email
Declaratii de avere: 2017-06 2016-09 2015-04
Declaratii de interese: 2017-06 2016-09 2015-04

Atributii compartimente

- urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii de reabilitare termică a imobilelor din cadrul Programului de reabilitare termică aprobat: preia documentaţia de la Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice după efectuarea procedurilor de achiziţie publică, preia contractele de execuţiepentru a urmări executarea acestora, precum şi documentaţia de proiectare aferentă acesteia, urmăreşte stadiul fizic al lucrărilor în funcţie de specificaţiile contractului şi proiectului tehnic, preia contractele de consultanţă şi dirigenţie de şantier pentru a urmări derularea acestora, preia copii după contractele de proiectare aferente lucrărilor de execuţie edilitare pentru a urmări etapa de asistenţă tehnică acordată de proiectant pe perioada derulării lucrărilor, preia şi verifică situaţiile de lucrări executate în baza contractelor de reabilitare termică, întocmeşte documentaţiile necesrare efectuării plăţilor pentru lucrările executate, organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, transmite asociaţiilor de proprietari documentele care completează cartea tehnică a construcţiei, transmite Direcţiei de Achiziţii şi Contracte Publice documentaţia aferentă oricărei modificări contractuale (modificare durată de execuţie prin sistare lucrări, situaţii neprevăzute iniţial, lucrări suplimentare necesare), transmite Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ documentaţiile necesare rezilierii contractelor în cazul constatării neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.

- urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii de apă şi canal, precum şi alte lucrări edilitare: preia documentaţia de la Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice după efectuarea procedurilor de achiziţie publică, preia contractele de execuţiepentru a urmări executarea acestora, precum şi documentaţia de proiectare aferentă acesteia, urmăreşte stadiul fizic al lucrărilor în funcţie de specificaţiile contractului şi proiectului tehnic, preia contractele de consultanţă şi dirigenţie de şantier pentru a urmări derularea acestora, preia copii după contractele de proiectare aferente lucrărilor de execuţie edilitare pentru a urmări etapa de asistenţă tehnică acordată de proiectant pe perioada derulării lucrărilor, preia şi verifică situaţiile de lucrări executate în baza contractelor de apă-canal, întocmeşte documentaţiile necesare efectuării plăţilor pentru lucrările executate, organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, transmite Direcţiei de Achiziţii şi Contracte Publice documentaţia aferentă oricărei modificări contractuale (modificare durată de execuţie prin sistare lucrări, situaţii neprevăzute iniţial, lucrări suplimentare necesare), transmite Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ documentaţiile necesare rezilierii contractelor în cazul constatării neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.

- urmăreşte realizarea programelor de perspectivă şi anuale la reţelele hidroedilitare şi a obiectivelor cuprinse în aceste programe;

- urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii hidroedilitare din cadrul Programului anual aprobat;

- urmăreşte execuţia lucrărilor de investiţii infrastructură de pe domeniul public astfel încât suprafeţele afectate de lucrări să fie aduse într-un timp cât mai scurt la starea iniţială, prin afectarea cât mai puţin a confortului cetăţeanului şi cu respectarea normelor minime obligatorii de protecţia mediului, sesizând structurile abilitate în cazul constatării unor abateri;

- urmăreşte buna desfăşurare din punct de vedere tehnic a proiectelor, verifică împreună cu consultanţii din punct de vedere calitativ lucrărileşi participă la predarea lucrărilor pe faze determinante;

- analizează solicitările şi întocmeşte documente necesare acordării sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare