Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul Urmarire Derulare Contracte

Director MINDROI VIOREL
Telefon Serviciu 021.2096099
Email viorel.mindroi@ps2.ro
Declaratii de avere: 2016-03 2015-05 - 2 2015-05 2014-06 2013-10 2013-05 2012-06 2011-05 2010-10 2010-01
Declaratii de interese: 2016-03 2015-05 - 2 2015-05 2014-06 2013-10 2013-05 2012-06 2011-05 2010-10 2010-01

Atributii compartimente

- elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie,·elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs,

- îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă,

- aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări și servicii, parteneriat public privat, de închiriere, de cumpărare terenuri, locuințe, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora, de încheiere a contractelor de servicii financiare care se încheie indiferent de formă în legătură cu contractele de cumpărare sau închiriere respective, contractelor de împrumuturi, ·derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 2 în calitate de autoritate contractantă;

- constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice,·achiziția serviciilor de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire și sau aplicării procedurii de atribuire,

- gestionarea programului de investitii publice la nivelul ordonatorului principal de credite.

- urmărirea derulării contractelor de achiziție publică astfel cum sunt definite OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, a contractelor reglementate de codul civil și prin legi speciale încheiate la nivelul Unității Administrativ teritoriale Sector 2 cu următoarele excepții: contracte de lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe (lucrări de reabilitare termică), contracte de consultanță și dirigenție de șantier pentru reabilitarea termică, contractele/convențiile privind încasarea salariilor prin carduri sau alte instrumente financiar – bancare, contractele/convențiileprivind serviciile financiar - bancare aferente derulării creditelor (licitații privind schimbul valutar, deschiderea de conturi, încasări/plăți tranșe de împrumut și sau rambursări, deschideri de cont escrow etc), contractele de garantare a creditelor interne sau externe, contractele de salubrizare, utilități, colectare deșeuri, contractele de sponsorizare, contractele cu finanțare nerambursabilă, contractele privind reabilitarea sistemului rutier și utilități publice, contractele /solicitările privind cultele religioase, corespondenţă (poşta). 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare