Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Arhitect Sef

Arhitect Sef BRATU ALINA ALISA
Telefon Serviciu
Email
Declaratii de avere: 2017-06 2016-08 2015-12
Declaratii de interese: 2017-06 2016-08 2015-12

Atributii compartimente

Este funcţie publică de conducere şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi a urbanismului, aducând la îndeplinire atribuţiile conferite de lege ca şef al structurilor de specialitate.

Atribuţii:
- reprezintă instituţia în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului încredinţat; vasigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a Sectorului;
- elaborează proiectul regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- verifică şi semnează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare şi avizele întocmite;
- asigură structurile de execuţie în vederea avizării şi aprobării documentaţiilor de urbanism;
- acordă viza de „bun de plată“ potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2
- rezolvă problemele de fond funciar şi cadastru rezultate din aplicarea prevederilor Legii Fondului Funciar,cu completările şi modificările ulterioare.

Arhitectul şef este subordonat Primarului Sectorului 2 şi coordonează Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu. 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare