Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
In slujba cetatenilor prin calitatea serviciilor

*Toate campurile sunt obligatorii!

Subiect:

Domnule primar,

Subsemnatul,
locuitor al Sectorului 2, doresc sa supun atentiei dumneavoastra urmatoarea problema:

Va rog sa imi raspundeti la sesizarea mea la adresa de email:
sau la adresa
Cod de verificare (obligatoriu):

Va puteti adresa Primariei Sectorului 2 utilizanddatele de contact


 Vă puteţi adresa direct Primăriei Sectorului 2 şi prin email la adresa infopublice@ps2.ro    

Politica Primăriei Sectorului 2 în domeniul calităţii este de a furniza servicii la cele mai înalte standarde de calitate beneficiarilor şi celorlalte părţi interesate în vederea obţinerii satisfacţiei şi încrederii acestora în administraţia publica locală, în condiţii de eficienţă şi eficacitate conform cerințelor legale şi de reglementare aplicabile.
Această politică a fost elaborată astfel încât să fie în concordanţă cu reforma şi modernizarea continuă a administraţiei publice din România, fiind bazată pe principiul îmbunătăţirii performanţelor şi având orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor prezente şi viitoare ale beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate.
Principalele obiective asumate în acest sens sunt:
1.Menținerea certificării Sistemului de Management al Calității conform standardului SR EN ISO 9001:2015 şi evidențierea instituției prin calitate, performanță şi excelență;
2.Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activităţile desfăşurate, deschis şi orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creşterii încrederii beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de Primăria Sectorului 2;
3.Îndeplinirea, anticiparea şi depăşirea cerinţelor beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate privind serviciile furnizate, implicit îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin creşterea responsabilităţii faţă de comunitatea Sectorului 2, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi îmbunătăţire continuă a serviciilor oferite;
4.Îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii Sistemului de Management al Calității implementat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Sectorului 2, prin aplicarea principiului lui Deming (Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează) tuturor proceselor ce se derulează în organizație;
5.Dezvoltarea organizaţională în vederea menținerii si îmbunătăţirii performanţelor acesteia, ținând în permanenţă cont de cerințele beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate conform cerințelor legale şi de reglementare aplicabile;
6.Instruirea şi conștientizarea permanentă a angajaților în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi creșterea nivelului de cultură în domeniul calităţii;
7.Identificarea şi tratarea riscurilor în vederea prevenirii/reducerii efectelor acestora.
Reuşita noastră depinde de implicarea tuturor angajaţilor, prin asumarea responsabilităţilor în îndeplinirea politicii stabilite, aplicabile în activităţile fiecăruia dintre noi, vizând atât respectul faţă de beneficiarii direcţi şi celelalte părţi interesate, cât şi respectul faţă de noi înşine. Mă voi implica constant şi în mod activ pentru aplicarea prezentei politici asigurând resursele umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite.

    

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare