ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Atestare în funcția de administrator de imobile

  • cerere de atestare;
  • copie buletin identitate;
  • curriculum vitae;
  • copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie);
  • copii legalizate de pe actele de studii (ultima formă de învăţământ, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condiţiile legii); precizăm faptul că este obligatorie certificarea absolvirii studiilor medii pentru ocuparea funcţiei de administrator de imobil;
  • certificatul de cazier judiciar;
  • recomandare din partea unuia sau mai multor proprietari din imobilul în care acesta domiciliază/din partea preşedintelui asociaţiei (ştampilată şi semnată de acesta - în cazul în care persoana ocupă funcţia de administrator la o asociaţie de proprietari):
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (apt de muncă).

Departament: Serviciul de Relații cu Asociațiile de Proprietari

Program de specialitate:

Luni 13:30 - 16:30
Miercuri 13:30 - 16:30
Joi 08:30 - 13:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.