Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

AUTORITATE TUTELARĂ

Asistare persoană vârstnică

1. Cerere tip;

2. Declaraţie

3. Actele necesare persoanei vârstnice;

Certificat de naştere;
Certificat căsătorie;
Act identitate;
Certificat deces soţ/soţie, după caz;
Hotărâre Divorţ;
Adeverință eliberată de medicul de familie din care să reiasă că persoana vârstnică nu se află în evidență cu boli psihice, după caz (în original);
Talon pensie (în original);
Act proprietate;

4. Acte necesare persoanei/persoanelor cu care se încheie actul juridic în discuţie

Certificat naştere;
Certificat căsătorie;
B.I/C.I;
Certificat deces/hotărâre divorţ, după caz;
Adeverinţă de venit (în original);
Act proprietate sau contract închiriere pentru locuinţă, adeverinţă de la asociaţia de proprietari că locuieşte la adresă, după caz;
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este o persoană aptă din punct de vedere fizic şi psihic să îngrijească o persoană vârstnică (în original);

NOTĂ:
- Documentele se depun în copie xerox de către petiţionar care va prezenta şi originalul în vederea verificării conformităţii, în afara celor care sunt solicitate în original;
- După înregistrarea cererii, însoţită de toate documentele menţionate, se va efectua deplasarea la domiciliul solicitan(tului)/(ţilor) pentru semnarea Declaraţiei de către persoan(a)/(nele)vârstinic(ă)/(e) şi a debitor(ul)(ii) obligaţiei de întreţinere.


Departament: Serviciul Autoritate Tutelară

Program de specialitate:

Marti 09:00 - 10:00
Joi 14:00 - 15:00

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Cerere tip - asistare.pdf)Cerere
Download-ează fișierul (Declaraţie.pdf)Declarație

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.