Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Înscriere în Registrul Agricol

  • cerere tip în care se menţionează şi membrii gospodăriei care urmează să fie înscrişi
  • copie act de proprietate (sau hotărâre judecătorească)
  • copie proces-verbal de punere în posesie sau expertiză tehnică
  • copie plan cadastral scara 1:500 şi 1:2000
  • copie B.I. /C.I (pentru toţi membrii care vor fi înscrişi)

Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.