Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Situație juridică imobil

  • Cerere tip
  • Acte referitoare la imobilul ce face obiectul cererii (după caz)
  • Planuri topografice scara 1:500 și 1:2000 eliberate de Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 3

Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu