Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

SPAȚIU LOCATIV

Atribuirea unei locuințe cu chirie în baza Legii 114/1996

1. Cerere tip
2. Copie B.I./C.I. soț, soție, copii cu vârsta peste 14 ani, alte persoane aflate în întreținere;
3. Adeverinte de la poliție pentru soț, soție din care sa reiasă data stabilirii domiciliului în sect.2;
4. Copie de pe certificatele de naștere copii sub 14 ani;
5. Copie de pe certificat de căsătorie; sentința de divorț, certificatul de deces al soțului/soției;
6. Adeverințe privind veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni pentru solicitant; soț/soție; copii majori sau talon (taloane) pensie; sau declarații notariale că nu s-au realizat și nu se realizează venituri (pentru solicitant și celelalte persoane din familie aflate în aceeași situatie);
7. Adeverințe privind vechimea în muncă sau copie de pe cartea de muncă sau copie de pe decizia de pensionare (pentru solicitant și soț/soție);
8. Declarație notarială privind nedeţinerea şi neînstrăinarea unei locuinţe (pentru solicitant și soț/soție );
9. Copie de pe actul de proprietate, contractul de închiriere pentru locuința unde este stabilit domiciuliul, conform CI, BI
10. Copie de pe sentință civilă de retrocedare/dispoziția de retrocedare /
11. Copie de pe Procesul - verbal de evacuare întocmit de Executorul Judecătoresc la data ………………
12. Copie de pe Certificatul medical care atestă gradul de handicap în termen valabil (pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei ) dacă este cazul;
13. Acte studii solicitant, soț/soție;


Departament: Biroul Spațiu Locativ 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.