Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

SPAȚIU LOCATIV

Completare (reactualizare) dosar Legea 114/1996

1. Cerere tip
2. Copie B.I./C.I. soț, soție, copii cu vârsta peste 14 ani, alte persoane aflate în întretinere;
3. Adeverințe de la poliție pentru soț, soțe din care sa reiasă data stabilirii domiciliului în sect.2;
4. Certificate de naștere copii minori;
5. Certificat de căsătorie; sentința de divort, certificatul de deces al soțului/soției;
6. Adeverințe privind veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni pentru solicitant; soț/soție; copii majori sau talon (taloane) pensie; sau declarații notariale că nu s-au realizat și nu se realizează venituri (pentru solicitant și celelalte persoane din familie aflate în aceeasi situație);
7. Adeverințe privind vechimea în muncă sau copie de pe cartea de muncă sau copie de pe decizia de pensionare (pentru solicitant și soț/soție);
8. Declarație notarială privind nedeţinerea şi neînstrăinarea unei locuinţe (pentru solicitant  soț/soție);
9. Actul de proprietate, contractul de închiriere pentru locuința unde am domiciliul stabil;
10. Sentința civilă de retrocedare/dispoziția de retrocedare /
11. Proces - verbal de evacuare întocmit de Executorul Judecătoresc la data ………………
12. Certificat medical care atestă gradul de handicap în termen valabil (pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei) dacă este cazul;
13. Acte studii solicitant, soț/soție;
14. Adeverințe de școală pentru copiii de vârsta școlară


Departament: Biroul Spațiu Locativ 

Program de specialitate:

Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.