Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

SPAȚIU LOCATIV

Completare dosar H.G. nr. 962/2001 (locuințe ANL)

1. Cerere tip
2. Certificatul de naștere al solicitantului şi actul de identitate copie ;
3. B.I./C.I. și certificat de naștere pentru soț/soție, copii, alte persoane aflate în întretinere;
4. B.I./C.I. pentru toate persoanele cu care locuiesc la adresa menționată;
5. Certificat de căsătorie; sentință de divort, certificatul de deces al soțului/soției;
6. Adeverință privind locul de muncă, copie de pe contractual de muncă şi un extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor certificate de reprezentantul legal sau persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul ale documentelor existente la dosarul personal (numai pentru solicitant);
7. Declarație autentificată de notar public privind  neînstrăinarea unei locuinţe şi nedeţinerea unei alte  locuinte pentru tineri, destinată închirierii în municipiul București, (pentru solicitant și soț/soție și pentru celelalte persoane majore aflate în întretinerea solicitantului);
8. Actul de proprietate pentru locuința unde domicilieză titularul cererii, însotit de schița/releveul locuinței sub semnătura autorizată cu ștampilă; 
9. Contractul de închiriere aflat în termen valabil înregistrat la Administraţia Financiară;
10. Sentința de retrocedare a locuinței (dacă este cazul);
11. Certificat medical privind starea de sănătate, pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei conform Anexei 2 din OUG nr. 40/08.08.1999 (dacă este cazul);
12. Act studii încheiate și atestate conform legii (pentru solicitant);
13. Adeverinţe privind  veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni pentru solicitant soţ, soţie şi pentru celelalte persoane majore aflate în întreţinere.


Departament: Biroul Spațiu Locativ 

Program de specialitate:

Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.