Tipărire

Eliberare autorizație construire/desființare clădiri

1. Cerere tip completată integral

2. Documentație tehnica autorizație de construire/desființare(DTAC/DTAD) - 2 ex.

3. Extras Carte Funciară, actualizat la zi, act de proprietate conform cu originalul

4. Acorduri/avize/studii, e.t.c. solicitate prin certificatul de urbanism

5. Dovadă achitării taxelor legale


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30